Írjuk át az RMDSZ történelmét?


Szörnyű dolgok derültek ki a minap. Ha azokat komolyan vennénk, félbe kellene szakítani az udvarhelyi SZKT munkálatait. Megint jelentkezett valaki, aki nem érti az autonómiát. És amíg meg nem magyarázzák neki, egy tapodtat sem mehetünk tovább. Ez így van az iskolában is. Várjon az egész osztály. Egy mindenkiért, mindenki egy értetlenkedőért, vagy nevezzük, aminek akarjuk.
De nemcsak ez a baj. Hanem a lassú felfogású tanuló szerint követeléseink közül ki kellene iktatni azt a szót, hogy autonómia. Mert lám a finn alkotmányban sincs benne, nem bosszantják vele Funart, Tudort és társait. Külön önkormányzati törvény rendelkezik Aland közigazgatásáról, de azt csak az vegye észre, aki nem akar kancsin nézni.
Mivel az utóbbi hat fényéves évben az RMDSZ dokumentumait – a legelsőtől a legutóbbiig – úgyszólván átszövi ez a fogalom, az egész irattárat át kellene fogalmazni, tehát a Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésére esetleg három év múltán kerülhetne sor (számításba vettük az újabb szövegszerkesztők kétszeres termelékenységét).
De nem ilyen egyszerű a dolog. Funar, Tudor és társai esetleg nem jönnének rá a turpisságra, viszont a magyart anyanyelvi szinten ismerő tanácsosaik (pl. G. Farkas) megsúgnák nekik, hogy az önrendelkezés ugyanazt jelenti. Tehát az sem használható a dokumentumokban. Továbbá...
Tovább nem érdemes részletezni. Az elmúlt évek osztályismétlőire sem kell várnunk, amíg megértik, hogy Funar, Tudor és nagyon sok társa csak akkor lesz nyugodt, ha a Romániai Magyar Demokrata Szövetség nevében és dokumentumaiban nem fordul elő az a szó, hogy magyar. Tehát az autonómia szó kiiktatására és hasonló különlegesen megfontolt igények kielégítésére még várni kell. Reméljük, az idők végezetéig.