Marcel Lăzăreanu: Örvendetes az RMDSZ döntése, de...


Utolsó rendes kampány-sajtóértekezletét Marcel Lăzăreanu azzal kezdte, hogy megköszönte a kolozsvári sajtónak a személyére és szervezetére, a Románia Alternatívája Pártjára vonatkozó objektív tájékoztatást, megnevezve – sorrendben – a Mesagerul transilvant, a Szabadságot, az Adevărul de Clujt és a helyi rádióstúdiókat. A lapunkban tegnap megjelent körkérdést nagyon sikeresnek tartotta (véleményét megerősítette az is, hogy a román kollégák a sajtóértekezlet előtt egymásnak fordítgatták a korántsem egybehangzó válaszokat).
Mint várható volt, egyik legrészletesebben taglalt probléma volt az RMDSZ szombaton közzétett döntése arról, hogy a Demokratikus Konvenció polgármesterjelöltjét, Radu Sârbut támogatja. Lăzăreanu egyrészt örvendetesnek tartotta, hogy a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjának nem sikerült eltérítenie az RMDSZ-t, és az végül egyik ellenzéki jelölt mellett kötött ki, másrészt azonban nem tekinti szerencsésnek a konvenció polgármesterjelölését. A Radu Sârbu elleni kifogásokat más jelöltekre nézve is érvényesnek tekinti: nem garantálnak olyan alapvető változásokat, amelyekkel megmozgatnák a választókat.
Az RMDSZ döntését Lăzăreanu véleménye szerint az is befolyásolta, hogy az RTDP és a Román Nemzeti Egységpárt válása évek óta nem jut túl a békéltetési fázison, most sem, amikor állítólag szemben állnak a helyhatósági választásokon. Az RNEP megmarad annak, ami eddig volt – mondotta Lăzăreanu –, vagyis az RTDP szélsőséges szárnyának. Felhívta a figyelmet arra, hogy a belváros kirakataiban a két kormánypárt jelöltjei egymás mellett láthatók.
A RAP jelöltjének rosszul esett, hogy az RMDSZ szombati választási nagygyűlésén őt meg sem említették, pedig a polgármesterjelöltek közül egyedüli, aki tud magyarul. Azt sem vette jó néven, hogy a Demokratikus Konvenciótól senki sem konzultált vele a közös jelöltállítás ügyében. Különben, ha Radu Sârbu felkereste volna, akkor nem tartaná róla azt, hogy beképzelt és arrogáns. Megjegyezte, hogy korábban a konvenció jelöltje rádiónyilatkozatban nem tartotta fontosnak az RMDSZ megnyerését, mert a második fordulóban a magyarságnak úgysem lesz más választása.
A RAP többi helyi vezetői, Dorina Popescu, Vasile Moldovan, Daniela Proinov orvosok, Mircea Frăteanu, a Toshiba kirendeltség kereskedelmi igazgatója, Ráduly Károly, az U Klub atlétikai edzője, a sajtóértekezleten, illetve az azt követő pezsgős kötetlen beszélgetésen beszámoltak tapasztalataikról, hogy magyar szomszédaik, ismerőseik nem érzik kötelezőnek az RMDSZ felhívásának betartását, sőt, arról biztosították őket, hogy Lăzăreanura adják szavazatukat.
Nem fűznek vérmes reményeket a döntőbe jutáshoz, de ezen a héten még sok minden történhet. És azután is. Ha tanácsosokat juttatnak be a városvezetésbe, erőteljesen fogják hallatni szavukat a kolozsváriak érdekében, a helyi tanácsban is igyekeznek betölteni a kötőanyag szerepét az ellenzék soraiban.
Végezetül Vasile Moldovan még ígért egy rendkívüli sajtóértekezletet a vasárnapi választások előtt, arra az esetre, ha külföldről befutnak bizonyos információi.