[...]


Szombat délután 5 órakor megkezdődhetett a rendes ülésszak, amelynek részletes beszámolójára a hét folyamán visszatérünk. A napirend előtti felszólalásokra szánt időben Tőkés László ismertette a román és a magyar államfőhöz intézett újabb levelét a magyar-román megbékélésről. Az első napirendi pont keretében megvitatták Markó Béla s az Erdélyi Magyar Kezdeményezés RMDSZ-platform szóvivője között kialakult ellentétet. Az estébe nyúló, helyenként ellentmondásos, időnként heves, szenvedélyes vita azzal a határozattal ért véget, hogy az SZKT nyilatkozatban ítéli el Katona Ádám diszkriminációs kritériumát az RMDSZ vezető tisztségeinek betöltésében. Ezután Takács Csaba felolvasta az RMDSZ választási kampánynyilatkozatát. Az SZKT meghallgatta Náznán Jenő ügyvezető gazdasági alelnök stratégiai elképzeléseit, majd titkos szavazással megerősítette tisztségében az alelnököt. A belső választások szabályzatának elfogadását ismételten elnapolták. Úgyszintén a következő SZKT-összejövetelre halasztották a testület működési szabályzatának módosítását. Ezután elhangzott az ügyvezető elnök beszámolója, amelyet vita nélkül elfogadtak.