Álomdiplomácia


Meg vagyunk mi áldva bársonyos diplomáciával! Még fel sem épült egy megkéselt erdélyi magyar polgár, Bársony András, a magyarnak nevezett külügyminisztérium akármije máris sietett kijelenteni, hogy senki se próbálja etnikai síkra terelni a problémát vagy összehasonlítani a szerbiai magyarverésekkel. Ettől már csak egy lépés annak elfogadtatása a világ közvéleményével, hogy a bozgor csatakiáltás teljesen véletlenül szaladt ki az agresszorok száján, voltaképpen nem is tudták, hogy áldozatuk magyar. (Van, aki külön elméletet fabrikált arról, hogy a bozgor voltaképpen a román nyelvben semmit sem jelent. Csak úgy mondják, hogy ne unatkozzanak.)
Belevaló diplomaták az ilyesmit egészen másként kezelik. Ha valahol a világon nemzettársuknak csak véletlenül görbül meg a haja szála, akkor is antiszemitizmust kiáltanak, azért, hogy a jövőben nehogy valakinek eszébe jusson a szándékos hajszálgörbítés.
Tehát hogyan is kellene lezajlódjon egy ilyen incidens után a magyar–román eszmecsere?
– Kérem, kedves kolléga, tegyenek meg mindent, hogy a jövőben véletlenül se verjenek meg románok magyarokat. Ha jót akarnak.
– Kedves kolléga, hogyan valósíthatnánk meg ezen a téren a pozitív diszkriminációt? A balhésok szemében minden sötét utcasarkon előforduló egyén, nemzetiségétől függetlenül, az ütlegelés tárgyát képezheti.
– Tanítsák a családban, az iskolában, a munkahelyen, a felnőttoktatásban, hogy aki verekedni akar, a sajátjai között keressen szenvedő alanyt. Többen vannak.
– Már elnézést, de a hirtelen fellobbanó indulat hevében hogyan lehet azonosítani a potenciális puhítanivalót?
– Önök, tisztelt kolléga, ezen a téren fejlett tapasztalatra tettek szert a múltban. A 20. század negyvenes éveiben vasgárdista fiúk csatangoltak az utcákon verekedés céljából, de hogy félre ne üssenek, előbb feltették a keresztkérdést: Zimöbrünzö! Aki nem tudta tökéletesen ejteni a szót, az biztosan nem volt román, tehát jól elagyabugyálták. Most ugyanúgy járjanak el, csak természetesen fordítva. Aki a teszten elbukik, azt békén kell hagyni. Ismétlem: ha jót akarnak.
– Ön, kedves kolléga, az uniós csatlakozásunkra mind célozgat ezzel a jótakarással? Mert akkor korábban kellett volna felébredni.
… Felébredni? Né, tényleg, ez csak álom lehet a magyar szocialista diplomáciáról.