A java csak most kezdődik


Újabb felmérés adatait ismertette tegnapi sajtóértekezletén Radu Sârbu, a Demokratikus Konvenció polgármesterjelöltje, aki mellett helyet foglalt Iuliu Păcurariu, a DK-jelölt javára visszalépő szociáldemokrata szövetségi jelölt. A nem tudományos alapossággal készült, de hozzávetőleg minden lakossági réteget – a magyarságot is – felölelő közvélemény-kutatás szerint a polgármesterjelöltekre a következő arányban szavaznának Kolozsvár választói: Funar 34,4%, Sârbu 22,3%, Litiu 8,7%, Păcurariu 7,8%, Rus 6,3%, Zamfir 3,2%, más jelölt 2%, határozatlan 15,3%. Ha Păcurariu hívei mind feltétel nélkül átigazolnak Sârbuhoz, és a határozatlanok, akikre kifejezetten számít a DK jelöltje, kikötnek az ellenzék oldalán, annak is legesélyesebbnek tűnő jelöltje mellett, akkor elérhető közelségbe kerül az 50 százalék az első fordulóban.
Egyelőre azonban túl sok a feltételezés, és a folyamatok alakulóban vannak. Az ellenzéki pártok megállapodásának kudarca tovább gyűrűzik nyilatkozatokban, állásfoglalásokban. Iuliu Păcurariu kertelés nélkül kimondta, hogy aki Litiura vagy Zamfirra adja szavazatát, Funar esélyeit növeli. Megemlítette, hogy egy alkalommal négyszemközt Romulus Zamfir, a Polgári Szövetség Pártjának jelöltje belátta, semmi esélye sincs, mégis végigviszi a kampányát. Miért? Az olimpiai szellemnek nincs helye a politikában. A sajtóértekezleten ugyanakkor találgatták, hogy vajon a PSZP helyi vagy központi vezetősége bizonyult makacsabbnak kolozsvári jelöltjük visszalépésének kérdésében? Nehezen elképzelhető, hogy ezek a viták a szavazás napjáig az ellenzék felé vonzanák a határozatlanokat.
De addig még sok felmérés folyik le a Szamoson, és a kampány java csak most kezdődik. A hét elejétől a DK és az SZDSZ emberei kirajzanak a lakótelepekre, a Monostortól a Mărăsti térig bekopognak a szavazópolgárok ajtaján, ismertetik programjaikat. Hétfőn Kolozsvárra utazik a Polgári Szövetség (nem a párt, hanem DK-ban maradt szervezet) vezetősége, Ana Blandiana, Liliana Bocu, Dorana Conoveanu, Petre Mihai Băcanu, Romulus Rusan, Valerian Stan, Ion Caramitru, Ovidiu Iuliu Moldovan, és részt vesz Radu Sârbu 12 órakor kezdődő találkozóján a választókkal a Diákházban. Május 25-én a Béke téri nagygyűlésen megjelennek a DK vezérei: Emil Constantinescu, Ion Diaconescu, Mircea Ionescu Quintus.
A helyi propagandalehetőségekre csak panasz hangzott el. Miután a polgármester késleltette a hirdetőállványok felállítását, megpróbáltak üzletkirakatokban elhelyezni választási plakátokat. Mindenütt a legnagyobb előzékenységgel fogadták a DK embereit, de két üzlet kivételével a felelősök vagy tulajdonosok sajnálkozásukat fejezték ki, hogy nem riaszthatják el maguktól a más jelölttel rokonszenvező vásárlókat. Néhány nap múlva azonban szinte minden városközponti üzlet kirakatában megjelentek Ioan Rus poszterei. Radu Sârbu szerint ez bizonyítja a nagyobbik kormánypárt erős nyomását.
Az RMDSZ várható magatartását találgatva, Iuliu Păcurariu továbbra is becsületesnek tartja, hogy a magyarság szavazatát annak a jelöltnek akarják adni, aki Funar ellenében a románok 30 százalékát megnyeri magának. Radu Sârbu azonban a magyarok részéről egyedül természetesnek a Demokratikus Konvenció támogatását tekinti. Figyelmeztetett, hogy az RMDSZ-nek a helyi közigazgatásban akkor lesz szava, ha velük szövetkezik. Jóslata szerint legalább 16 DK-jelölt jut be a tanácsba, biztosítva az abszolút többséget, míg a nagyobbik kormánypártnak esetleg egy-két tanácsosa lesz. Ugyanazon adatforrás alapján állította Radu Sârbu, hogy a Román Nemzeti Egységpárt legfeljebb hat emberrel képviseltetheti magát Kolozsvár új helyi tanácsában.