2005-ös ’56


Állítólag a közvélemény-kutatók kikutatták, hogy Magyarország lakosságának többsége helyesli Gyurcsány hízelgését a moszkvai hatalmasságoknak, felszabadítónak nevezve a Vörös Hadsereget.
Képzeljük el, mi történne, ha 1956-ot írnánk, és Magyarország mostani lakossága érezne leküzdhetetlen késztetést a forradalomra.
Először is egészen más lenne a népfelkelés kiindulópontja. Egy rémhír okozná a szikrát, miszerint a dicsőséges szovjet katonákat haza akarják rendelni, mire hatalmas tömeg vonulna a rádióhoz azt követelve: állomásozzanak tovább a drága fiúk ideiglenesen. Valaki kihívóan megkérdezné, hogy mit jelent az ideiglenesen, mire azonnal felkoncolnák, majd megmagyaráznák neki, hogy ha azt mondjuk, hogy krumplileves, akkor krumplileves. Az eufóriás tömeg ettől jönne igazán tűzbe, és követelné, hogy a Vörös Hadsereg ismételje meg Budapest felszabadítását. A játékos hadgyakorlat üde színfoltjaként a forradalmárok virágszőnyeget terítenének a szovjet tankok elé, amint azok Nagy Lajos király útján oldalra fordított ágyúkkal simítják el a házakat. Egy ballib szűz mozgalmat indítana honfitársnői körében Add oda magad önként! jelszóval. A Szabad Népben üzenetet fogalmaznának meg az USÁ-hoz, hogy nehogy a létező magyar szocialista társadalom építésére törjön. Ugyanezt a kiáltványt a mai Népszabadságban megismételnék. Az újszerű magyar ’56 egyik hagyományos mozzanata: Amerika a világ más térségében keresne magának csendőrködnivalót.
És így tovább. De természetesen mindez csak akkor következhetne be, ha a közvélemény-kutatások valóban a mai magyar lakosság hangulatát tükrözik.