Belső arcvonal


Érdekes volna felfrissíteni az RMDSZ történetéből azt a mozzanatot, amikor egy okos kitalálta, hogy úgy lesz jó világ, ha minden politikai küzdőfél leszámol a saját szélsőségeseivel. Lám, mi lett belőle! Magyar újságokban feljelentjük szélsőségesnek kinevezett magyar ellenfeleinket, míg a másik oldalról az ellentételezés teljességgel elmarad. A Tudorok, a Funarok és a többiek ma is parlamentben grasszálnak, a román újságok nem törték össze magukat felszámolásukkal, amikor azok azt harsogták, hogy az RMDSZ nem más, mint Magyarország ötödik hadoszlopa, a magyarok befurakodtak a román kormányba és ott román érdekeket sértenek stb. A román újságokban nem jelent meg ezeknek a hivatalos pártnyilatkozatoknak a besorolása a fajgyűlölet, a gyűlöletbeszéd, a fasizmus fogalomkörébe. Román újságírók nem rohanták le a Tudorokat, a Funarokat, hogy vonják vissza szavaikat, főként azért, mert nem is igazak, hiszen a romániai magyarok képviselői egyetlen tartózkodással sem próbálták fékezni a román érdekek érvényesülését, többek között a besszarábiai románok kettős állampolgárságának megadását.
Az RMDSZ-párti magyar publicisták sem követelték az antidiszkriminációs központi bizottság összehívását minden alkalommal, amikor valódi román szélsőségesek eleresztették magukat, és kimondták, amit választóik hallani akartak tőlük. Nem csoda. Az RMDSZ vezetői sem igyekeztek olyan helyzet elé állítani az antidiszkriminációsokat, hogy bűnvádi eljárást sugalmazzanak a bennünket súlyosan sértő, sőt fizikai létünkre törő kijelentésekre. Ilyen volt például a stadionok koncentrációs táborokká való átalakításának kilátásba helyezése.
Miért ez a túlbuzgóság a saját portánk előtti takarításban?
Egyrészt azért, mert sokkal könnyebb kidobni valakit zátonyok között evickélő lélekvesztőnkből, mint jobb modorra inteni a páncélos cirkáló másodkormányosát. Másrészt a saját szélsőségeink ellen meghirdetett háborúban fokozni lehet az RMDSZ belső ellenzékének kigittelését, kiűzését, majd amikor az külső szervezkedésbe kezd, padlóra küldését.
Tényleg okos volt az, aki felállította a saját szélsőségesek elleni arcvonalat. Volt magához és az RMDSZ-hez való esze. Csak az erdélyi magyarság nem nyert belőle semmit.