Világünnep


Kikre nem hallgatott a magyar nép derékhada 2004. december 5-én?
Legjobbjaira, köztük egyházi főméltóságaira, közéleti személyiségeire, a tudományos és művészeti élet nagyjaira, világhírű sportolóira, akik a két-igenes népszavazásra buzdítottak.
És kikre hallgatott?
Legrosszabbjaira, akik fényes nappal kilopják a szemét, lehazudják a csillagokat az égről, akik Wass Alberttől is megtagadták a magyar állampolgárságot, akik boszorkaarccal fröcskölik rágalmaikat mindazokról, akik az utolsó utáni pillanatban megpróbálták felzárkóztatni a magyar nemzet egészét Európa önérzetesebb nemzeteihez, az állítólag lemaradóbb szomszédokhoz is.
Mégse hibáztassuk a magyar nép többségét. A nép csak 20 százalékban okolható az elhibázott döntésekért. A 80 százalékos felelősség a vezetőket terhelte Muhinál, Mohácsnál és terheli most Budapestnél, ahol győzött Năstase és Gyurcsány.
De lesz még egyszer ünnep a világon.