Népszavazás káderügyben


Fickándozik egy bértollnok a romániai magyar baloldali sajtóban, aki újabban az Erdélyi Naplóval kötekedik. Nevét a világért sem említjük meg, sőt, a lapok címét sem közöljük, amelyekben írogatni szokott, ugyanis meggyőződésünk, hogy ezek az újságok és munkatársaik annak arányában részesülnek bizonyos alapítványi pénzekből, hogy milyen gyakorisággal „monitorizálják” az egy-két jobboldali lapnál dolgozó két-három, anyagilag független újságírót.
Régebben olyankor váltunk az RMDSZ-oldali bértollnokok céltáblájává, amikor kiálltunk a Bolyai-egyetem újraalapítása, a kettős állampolgárság intézményesítése és az autonómia megteremtése mellett, valamint értelemszerűen legfőképpen olyankor, ha bátorkodtunk megjegyezni, hogy mindenféle jöttment firkász ne fenje a tollát és a nyelvét Tőkés Lászlón, akinek köszönhetően a sajtószabadság hamarabb köszöntött be tájainkon, mint Észak-Koreában. Mostanában lefigyelőink tematikai választéka beszűkült. A Bolyai-egyetem ügyét végérvényesen elszabotálták, az autonómia és a kettős állampolgárság parlamenti küszöbátlépési mankóvá vált. Központi kampánybizottsági utasításra azok is kettős állampolgárságot akarnak (vagy legalább hallgatnak róla), akiknek már van, és akik eddig körömszakadtáig ellenezték. Ami megmaradt – Tőkés László személye és minden kezdeményezése, köztük az Áldás, népesség felkarolása – a jelek szerint nem elég lapunk megfigyelőinek. A változatosság kedvéért most azon lovagolnak, hogy az Erdélyi Napló egyik munkatársa az egykori bukaresti pártfőiskola végzettje.
Az Erdélyi Napló szerkesztőségében olyan kevesen vagyunk, hogy három kolléga kizárásával az olvasó azonnal rájöhet, hogy a kiszemelt személy én volnék. Ezért arra kérem olvasóinkat, döntsék el: tartsam-e be lapunk szemlézőjének felszólítását. Ha összejön példányszámunk legalább 0,01 százalékának megfelelő levél, amelynek feladója lakcímével és lapunk kivágott fejlécével igazolja, hogy nem kívánja olyan lapra pocsékolni a pénzét, amelyben én közlök, azonnal átadom a helyem. A vártán maradó kollégáimtól természetesen elvárom, hogy ne fogadjanak be bárkit. Például azt az állítólag pedigrés újságírót sem, aki trágárságokkal illette az Áldás, békesség konferenciát.
De ha már benne vagyunk a témában, nem árt felidézni, hogy volt időszak, amikor a diktátor nem figyelt oda, és normálisabb tanácsadóira hallgatva, a pártegyetemet a Bukaresti Egyetem bölcsészkara és a Közgazdasági Akadémia mintájára szerveztette meg. Ezt az időszakot, vagyis a 60-as évek végét fogtam ki a Ştefan Gheorghiu főiskolán, mert ekkor küldtek oda egyetemi végzettséggel nem rendelkező újságírókat is – ami nem erény, hanem puszta szerencse. A fellazítás nem tartott sokáig. Ceauşescu észbekapott, hogy felvilágosult, gondolkodó emberekkel meggyűlhet a baja, és mindent visszaalakított szovjet, vagy inkább kínai mintára. Akik később a keleti típusú pártiskolán tanultak, most inkább a romániai magyar sajtó baloldalán serénykednek, velük azonban nincs osztanivalója szemlézőnknek, nekik nem tanácsolja, hogy tessék már átadni a helyet rátermett fiataloknak. Nyilván azért, mert kenyéradói között is akad egykori pártfőiskolás.
Más baj is van ezzel a fajta káderezéssel. Ha megvizsgáljuk, hogy 1989 után kik álltak a rosszabbik oldalra, meglepődve tapasztaljuk, hogy inkább a Babeş–Bolyai végzettjei állították ugyanazt, mint a magyarországi baloldal, vagyis hogy Erdélyben a multikulturális egyetemé a jövő, és a Bolyai-egyetem létalapja csak holmi kivénhedt magyartanárok rózsaszínű álmában létezik. Hasonlóan sokan vannak a civil egyetemek végzettjei között olyan közírók, akiknek a 2004-es választási kampányig nem kellett kettős állampolgárság, és az autonómiáról is úgy vélekedtek, hogy érdekvédelmi szervezetünket ne zaklassuk ábrándokkal. Ilyen újságírókat napjaink „polgári” egyetemei is kitermelnek, ahol sajnos túlteng az elfajult liberalizmus (az a szabaddemokratikus).
Kíváncsian várjuk, miért fognak belekötni az Erdélyi Naplóba az elkövetkező hetekben. A kettős állampolgárság és az autonómia meglovagolásával megnyert választási kampány után mi következhet? Az újra nyeregbe emelt RMDSZ-vezérek takarodót fújhatnak, előveszik a régi lemezeket arról, hogy a kettős állampolgárság ellentétes az autonómiatörekvésekkel, az autonómia pedig feleslegessé teszi a kettős állampolgárságot, tehát egyik se kelljen nekünk. Akkor újra ránk szabadíthatják a bértollnokokat, ha bátorkodunk számon kérni a választási ígéreteket.
De megígérjük, hogy a szerkesztőség – velem vagy nélkülem – csak ritkán, magának a jelenségnek az érzékeltetése kedvéért osztja meg az olvasóval ilyenszerű gondjait. Jobb, ha tőlünk tudja meg, mint ha kíváncsiságból megvásárolná azokat az újságokat, amelyekből maholnap többet küld vissza a terjesztő, mint ahányat nyomtattak.