Háztűznézőben


Több kolozsvári lakos „bejelentésére” a hivatalban lévő polgármester „kénytelen volt” elrendelni Ioan Rus polgármesterjelölt lakásviszonyainak kivizsgálását, és az eredményről azonnal sajtóközleményt bocsátott ki. A kivizsgálás a történelemben visszamegy 1985-ig, amikor Ioan Rus számára az akkori diákszövetség igényelt lakást a Voltaire utca 16. szám alatti villában, ahonnan sorra mind kitúrta a társbérlőket, egyedül foglalva el a 70 négyzetméter lakfelületet. A helyszíni szemlén kitűnt, hogy a háztulajdonos (a román állam) tudta és jóváhagyása nélkül Ioan Rus átalakította az alagsorban lévő mosodát, szárítót és pincét, így most hat szobában lakik, ugyanannyi házbérért. Stb., stb. A közlemény azzal fejeződik be, hogy folytatják a Voltaire utcai villával kapcsolatos törvénytelenségek kivizsgálását, Ioan Rust bírósági eljárással kötelezik a lakfelületi norma betartására, a felszabaduló lakterületre pedig szűkös körülmények között élő, többgyermekes családokat fognak költöztetni, „akiknek most nincs hol lakniuk”.
A polgármesteri közleményről értesülő Ioan Rus rendkívüli sajtóértekezletet hívott össze – a Voltaire utca 16. szám alatt. Elmondta, hogy két nappal ezelőtt, amikor csak a nagymama volt idehaza, megjelent a hivatal embere, hogy a lakás megvásárlására kifejezett igény nyomán felmérje a ház állagát.
Lakásvásárlási igény nincs. Ioan Rusnak nem áll szándékában megvásárolni azt a lakást, amelyre eddig is milliókat költött, de hiába, mert az alagsort elárasztja a Pata utcai domb felőli csatorna, és az egész házban hol villany nincs, hol a gázt kell zárva tartani, mert szivárog. Az épület öreg. A Mercedes-kirendeltség menedzserének egészen más tervei vannak, anyagi képességeinek és igényeinek megfelelő házat épít. – Amilyenről Funar nem is álmodhat – jegyezte meg félhangosan.
Erősen rágalomíze van a polgármesteri közlemény azon állításainak, hogy a házon eszközölt „módosításokat” az állam pénzén végeztették. Mindenről számla van, és szó sincs tervrajzhoz viszonyított módosításokról. Mit tesz ezek után Ioan Rus? Az első lépés a sajtókonferencia. A második lépés nem az ő dolga, a jogászoké... Arra a kérdésre pedig, hogy vajon miért most került a hivatal napirendjére Ioan Rus lakásviszonya, a polgármesterjelölt tömören válaszolt: -Kezdünk veszélyesekké válni Funar számára.
Időközben megjelent Nicolae Iuonoi, a Voltaire utca 16 szám alatti ház egyik volt lakója, aki az újságíróknak elmondta, hogy szó sem volt elűzéséről vagy erőszakos átköltöztetéséről, évek óta kért egy rendes lakást, és ma is örömmel gondol vissza arra a napra, amikor megszabadult a társbérletből.