Fájó sikerek


Tőkés László állásfoglalásával kapcsolatban (lásd a 4. oldalon A sajtószabadság... című cikket) egy kis RMDSZ-aktivista azt mondta a minap, hogy a püspök úr fizikai és lelki fájdalmat érez mások sikere láttán.
Nagyon haragudhatnak Tőkésre a pártaktivisták, ha ilyen szellemeskedésekre ragadtatják magukat. A múltkor ennek az úrnak vagy elvtársnak egy szintén vidéki vagy vidékies barátja például nem bírta kiejteni a nevét, azt mondta helyette, hogy „a műsorszerkesztő által említett személy...”
Ha jól körülnézünk a prérin, szinte mindenkinek akad valami osztanivalója Tőkés Lászlóval. Van, aki azért nem szereti, mert túlságosan radikális, mások viszont azt vetik a szemére, hogy egyáltalán nem radikális, mert ha olyan beállítottságú lenne, akkor közvetlenül a ’89-es fordulat után mindenkit kiseper a magyarság szervezetének vezetőségéből, aki nem odavaló. Egy valóban radikális politikus már ilyen, az nem várja meg, amíg fölébe kerekednek azok az ügyeskedők, akik vészhelyzetben ugyancsak lapítottak.
A Tőkéssel perlekedők más szempont szerint is csoportosíthatók. Van, aki eleresztett gyeplővel eregeti kiro-hanásait, és van, aki még gondolatban sem képes szitokszavakat kiejteni róla. Az utóbbi réteg annyira szenve-dett a szocialista diktatúra utolsó napjaiban, hónapjaiban, fényéves éveiben, hogy képtelen volna akár egyetlen kemény szót társítani annak az embernek a nevéhez, aki a pártaktivisták és a szekusok alagútjának végén az első fénysugarat jelentette. Akik nem így éreznek, azok bizonyára sokkal jobban érezték magukat 1989 előtt. Nem fuldokoltak a primitív személy kultuszának levegőtlenségében, szégyentelenül bólogattak az erdélyi magyarság felszámolására tett utolsó hatósági intézkedésekre, ezért bejárásuk lehetett a pártbüfékbe, egyszóval elemükben voltak.
Hát csak gyalázzák tovább bátran Tőkést, legalább tudjuk, kik azok, akik éppen ilyen lelkesen és sikeresen tevékenykednének a Romániai Magyar Nemzetiségű Román Dolgozók Tanácsában, Ceauşescu elvtársuk bölcs vezetése alatt, ha nem lőtték volna le elvtársai.
No de visszatérve az eredeti gondolatra. Ha igaz az, hogy az RMDSZ-vezetőség sikerei fizikai és lelki fájdal-mat okoznak Tőkés Lászlónak, akkor világos, hogy pusztán emberbaráti szeretetből puskázták el a Bolyai Egyetem ügyét, és találták ki a Petőfi–Schillert, úgyszintén a püspök kíméléséből alkották meg a protokollumpo-litikát, benne a Szabadság-szobor körüli monumentumparkkal és egyéb gyalázattal. Az egyházi javak visszaszerzésében 14 év alatt szintén azért értek el olyan szerény eredményeket, hogy Tőkés László fájdalomküszöbét meg se közelítsék. Egyik csodálatos vívmánynak tekintik az erdőtörvényt és benne a közbirtokossági tulajdon rendezését, azt, amelyért Vasile Lupu kezdte el a harcot, de az eddigi alkalmazás láttán mit mondhatnánk. Mint a földműves a kolhozosítás hajnalán: Miénk a föld! Csak a termést kell beadni. A székely erdőtulajdonosok is kint vannak az összes vizekből. Övék az erdő, csak a fát nem lehet megmenteni az állami vállalattól és a többi tolvajtól.
Ezek a sikerek valóban fájnak. Nemcsak Tőkés Lászlónak. És nem amiatt, amire a pártaktivisták szeretnék irányítani a gondolatainkat. Ekkora sikerek láttán mindenkitől távol áll az irigység.