Áprilisban nemzetközi autonómiaértekezlet


Kolozsváron ülésezett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága. A megbeszélés utáni sajtótájékoztatón Szilágyi Zsolt elmondotta, hogy időszerű szervezési kérdéseken kívül tárgyaltak az autonómiatervezetek parlamenti benyújtásáról, a törvénytervezetek román fordításának véglegesítéséről, szakbizottságok létrehozásáról, román pártokhoz intézendő meghívásról a párbeszéd megindításához, az internetes honlap elkészítéséről. Tőkés László többek között arról beszélt, hogy a mindennapi ellenpropagandában, amikor összemosódik a politika és az autonómia, újabb nyilatkozatban szögezik le, hogy az EMNT nem vesz részt a választásokon, hanem erkölcsileg támogat minden olyan szervezetet, amely felvállalja az autonómiakezdeményezéseket. A pártegység helyett értékközpontú egység megteremtésére törekednek az autonómia körül. Miután Izsák Balázs ismertette az ezzel kapcsolatos elvi állásfoglalást, hangsúlyozva, hogy támogatásuk kiterjed mind az RMDSZ-, mind pedig az MPSZ-szervezetekre, de ismert anyagi okokból ez a támogatás nem lépheti túl az erkölcsi szintet, Szilágyi Zsolt hozzátette, hogy a román és a magyar kormánytól érkező támogatás elosztási rendszerét újra kellene gondolni, mert az RMDSZ már nem egyedüli szervezete az erdélyi magyarságnak, de Markó Béla elutasítja a párbeszédet. A helyhatósági választások után ez a helyzet megváltozhat.
Kérdésre válaszolva Szilágyi Zsolt elmondta, hogy autonómiaértekezletet terveznek, amelyet áprilisban valahol a Székelyföldön tartanak a téma hazai és nemzetközi szaktekintélyeinek részvételével, akiknek a személyéről még nem nyilatkozhat. A kezdeményezés kezdeti stádiumban van, a megkeresésekre még nem érkezhetett válasz.