Ha nagyapám lány lett volna...


Ragályosan terjed a történelmietlen találgatás divatja. Az ’56-os évforduló kapcsán Kende Péternek jutott eszébe, hogy játszadozzon a gondolattal: mi lett volna Magyarországból, ha akkor győz a forradalom?
Tűkön ülve vártuk a közírónak is nevezett történész fejtegetését. Vajon hova akar kilyukadni? Hiszen ő csak tudhatja a kézenfekvő választ, a kérdésfelvetés pusztán szónoki fogás lehet. Ha 1956-ban, kevéssel Ausztria szovjet megszállásának megszűnése után Magyarország kivívja függetlenségét, akkor ma ugyanott lenne, mint Ausztria. Esetleg fél lépéssel előbbre vagy hátrébb, ez azonban nem módosít a képleten. De nem, nem ezt a választ kaptuk a történész-közírótól. Hanem azt, hogy ugyanaz a cirkusz következett volna be, mint az 1989-es fordulat után, vagyis az évfordulós ünnepségeken egyesek fütyülgettek volna. Majd homályos célzást hallhattunk a 40-es évek elejéről, mert Kende szerint azokra vezethető vissza a magyar társadalom frusztráltsága. Az a hibás. Az a horthysta Horthy. Miatta nem tudnak kibékülni az egykori áldozatok, a leszármazottak és az ’56-os forradalom őszinte tisztelői az egykori hóhérokkal, a bankárokká, nagyvállalkozókká, ingatlan-spekulánsokká továbbképzett jogutódokkal és ezek jól megfizetett kiszolgálóival.