Ion Iliescu elnök kolozsvári látogatása


• Egyik varázsszó: Kína • Megsértődött a polgármester • Magyarországon a lej árfolyamát a Magyar Nemzeti Bank határozza meg • A szövetkezeti nagyüzemi mezőgazdaság dicsőítése • A kíséretben egy jó megjelenésű úr
Szerda este érkezett Kolozsvárra Románia elnöke, találkozott egyetemi vezető tanerőkkel, és már akkor feltűnt, hogy nincs a közelében Gheorghe Funar, Kolozsvár jelenlegi polgármestere, holott, mint a tévéközvetítésekből láthattuk, a zilahi polgármester a szilágysági látogatás útvonalán többször feltűnt teljes nemzeti díszpompában. Kolozsvári kollégája csütörtök reggel sem volt látható a hivatalos kíséretben, pedig az első felkeresett üzem a Tehnofrig, az a vállalat, amelynek egyik fő részvényese a Funar család. A délelőtt folyamán az államfő ellátogatott a Sanex csempegyárba is.
Mint a prefektúrán elhangzott elnöki értékelésből kitűnt, azért esett erre a két vállalatra a választása, mert a maga módján mindkettő jellemzi a gazdaság jelenlegi állapotát. A Sanex piaca úgy megpezsdült, hogy ha minden megrendelést ki akarnának elégíteni, meg kellene kétszerezni a termelőkapacitást. Ez azt jelenti, hogy az országban újra megkezdődött az építkezés. A Tehnofrig pedig a keleti piac összeomlása óta tartó kínlódásából most kezd kilábalni, rendeléseket kap az ország különböző részéből kisebb méretű tejfeldolgozók, sörgyárak felszerelésére. Ez is jó jel, hiszen a belső piac élénkülésére utal. A gyárban a vezetőség részéről elhangzott az igény, hogy Kínának a román kormány előlegezzen a Tehnofrigban gyártott termékekből, amit aztán a nagy keleti piacról termékekben törlesztenek. Ez a nem éppen fejlett kereskedelmi forma azért előnyös, mert Kínában még központilag vezérlik a gazdaságot. Ha az ottani kormány ráparancsol egy vállalatra, hogy meg kell vásárolni valamit, akkor az pisszenés nélkül kinyitja a kaput az illető termék előtt, nem vizsgálja meg minőségi szempontokból.
A mezőgazdaság ügyeinek taglalásakor is történt hivatkozás a nagy kínai piacra. Ion Iliescu, miközben kifejtette közismert véleményét a nagyüzemi szövetkezeti mezőgazdaság előnyeiről, hangsúlyozta, hogy most kell rákapcsolni az élelmiszertermelésre, mert Kínában növekedni kezdett az életszínvonal, és a kínaiak már most többet fordítanak a konyhára. Képzeljük, mi lesz, amikor az a rengeteg ember egyre többet eszik?
Miközben az ipari és kereskedelmi vállalkozókkal, pénzügyi szakemberekkel folytatott eszmecserét az államelnök, és kifejtette, hogy miért kellett megvonni bizonyos bankoktól a valutaoperáció jogát, az egyik örök viszonyítási példára, Magyarországra vonatkoztatva elmondta, hogy ott a Magyar Nemzeti Bank állapítja meg a lej árfolyamát. A külön teremben „hallgatózó” újságírók nem kis derültség után nyomban lejegyezték a bakit, tehát valószínű tele lesznek bizonyos lapok ezzel és a hasonló elszólásokkal, például azzal, hogy a bankok most csak magas hitelre adhatnak kölcsönöket. A bakizás azonban korántsem jellemezte a munkalátogatást. Ion Iliescu meglepően jó erőnlétet és szellemi frissességet tanúsított délután is, az Ursus sörgyárban tett látogatás idején.
A prefektúrán a bővített közigazgatási bizottsággal való találkozón megjelent a polgármester is, aki felszólalásában kifejezte mélységes sérelmét, amelyet „mint román” érez amiatt, hogy Románia elnöke nem vette fel vele a kapcsolatot, pedig a városban megforduló személyiségek ezt nem mulasztották el eddig. A felsorolásból természetesen nem hiányoztak a nagykövetek. Sérelmére magyarázatot kért, hogy vajon a megyefőnök tévedésének tulajdonítsa-e, avagy... Ezután az utóbbi négy esztendőben Kolozsváron elért megvalósítások felsorolása következett, és miután legközelebbi tervét ismertette, hogy a budapesti parlament épületére helyezne emkléktáblát, felkérte az államfőt, hogy a hadsereg főparancsnokaként, jöjjön el május 9-én a román katona emlékművének felavatására. Ha más jellegű elfoglaltsága miatt nem jöhet el újra, tekintse meg most, valamint menjen fel a fellegvári kereszthez, amelynek elkészítésében olyan vállalattal is együttműködött, amelynek az igazgatója az RTDP tagja. Azzal kapcsolatban is megnyugtatta az államfőt, hogy a polgármesterválasztás az első fordulóban eldől, ugyanis neki nincs ellenfele, és ezzel megtakarítja a helyi költségvetésnek a második szavazási forduló költségeit.
Ion Iliescu csak érintőlegesen válaszolt Funarnak a gyűlésen, amely után sajtónyilatkozatra hívta az újságírókat a prefektus irodájába. Lényegében megismételte a gazdasági vállalkozókkal és közigazgatási tanácstagokkal tartott megbeszélésen elhangzottakkat, vagyis azt, hogy az idei esztendő rendkívül sikeres a privatizáció szempontjából, a várva várt gazdasági fellendülés is megkezdődött, egyben figyelmeztetett arra, hogy az Európai Unió társult tagságából fakadó kedvezmények csak két évre szólnak, ezalatt fel kell készülni a közöspiaci követelmények teljesítésére, a belső piac megnyitására, amely után a hazai termelőknek kielézett konkurenciával kell megküzdeniük.
A sajtóközlemény ismertetése után egyetlen kérdés hangozhatott el a kolozsvári rádió részéről: mivel a román-orosz alapszerződést elhalasztották a választásokra hivatkozva, várható-e ugyanez a döntés a román-magyar alapszerződés kérdésében is? Válaszában Ion Iliescu szintén közismert álláspontjára helyezkedve elismételte, hogy tavaly a francia-német mintára kezdeményezést terjesztett elő, amelyre a magyar fél válaszdokumentummal reagált, és előbb-utóbb engednie kell, mert Európa minden államában élnek nemzeti kisebbségek, de sehol sem vetik fel úgy a problémáikat, ahogyan Magyarország, és lényegében miért éppen a magyar kisebbségnek lenne a legtöbb gondja. Ez nincs rendjén. Egyébként – folytatta Ion Iliescu –, ha tekintetbe vesszük, hogy a különböző országok miként oldották meg saját kisebbségeinek problémáit, Romániának nincs miért szégyenkeznie. Következett a nemzeti kisebbségeknek, főleg a magyaroknak biztosított jogokra való hivatkozás, és ezzel véget ért a közvetlen találkozó a sajtóval.
Miközben kifelé igyekeztünk a prefektusi irodából, hallhattuk, hogy az államfő azt kérdi valakitől: – Mi van, sértve érzed magad? – Mint kiderült, az újságírók között Gheorghe Funar is belopózott, hogy sérelmére legalább magánjellegű választ kapjon. Legmélyebb sajnálatunkra a beszélgetés folytatásából hangfoszlányt sem kaphattunk el, mert a terem gyorsított elhagyására kényszerítettek azok a messziről felismerhető személyek, akik a civil ruhát egyenruhaként viselik. Főnökük, Dumitru Iliescu, a Biztonsági és Protokoll Szolgálat vezetője, szintén jelen volt az államfő kolozsvári látogatásán, amely lapzártakor a hadtestprancsnokságon folytatódott.
Még csak annyit: az államfőt kísérő kolozsvári személyiségek között szinte végig ott volt egy jó megjelenésű úriember, Ioan Rus, a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjának kolozsvári polgármesterjelöltje. Gheorghe Funar ellenben a szűk körben lezajlott számonkérés után sem csapódhatott a kísérethez, a prefektúráról úgy jött ki, hogy a szemközti járdán az államfőt éltető, illetve lehurrogó kisebb csoport nem is láthatta a város még hivatalban lévő polgármesterét: a fal mellett somfordált el haragosan.