Hátrányos helyzetű kedvezményezettek


Vajon mi történne Szlovákiában, ha a határon túli szlovákokra vonatkozó törvény alkalmazását évek óta akadályoznák a lengyelek, az ukránok, a csehek, az osztrákok? (A magyarok nem, azok túl jámborak.) És mit szólnának a szlovákok, ha egy holland segédkönyvelő a szomszédok szuperérzékenységére tekintettel azt mondaná, hogy egységes nemzetük márpedig nincs is, és ezt a tételt a szlovák parlament szavazza meg, ha jót akar? Vajon eltűrnék, hogy kedvezménytörvényükbe boldog-boldogtalan beleütheti az orrát, és kikényszerítheti annak megváltoztatását?
Nem lehet tudni, mert az országhatáron kívül élő szlovákokra vonatkozó törvényt annak idején a legnagyobb nyugalomban kidolgozták, megszavazták és alkalmazzák. Ugyanígy nem lehet tudni, mit tennének a horvátok, ha az ő kedvezménytörvényükbe holmi botcsinálta kisebbségpolitikusok belekotnyeleskednének. A kettős állampolgársággal is járó (!) törvényt az illetékes, vagyis a horvát parlament jóváhagyása óta zavartalanul alkalmazzák.
Senki sem pimaszkodik a román kedvezménytörvénnyel sem, amely eddig egymillió moldovai állampolgárnak biztosította a kettős állampolgárságot, így nem tudhatjuk, hogyan járna el a román politikai kaszt, ha bárki kétségbe vonná a Pruton túli nemzettársaknak nyújtott támogatás jogosságát.
Biztosan semmit sem tudhatunk, de sejthetjük, hogy ha a szlovák, a horvát, a román vagy bármely más kedvezménytörvény körül akkora cirkusz keletkezett volna, mint a magyar státustörvény körül, akkor az érintettek megkeresnék a zajforrás okát. És ha felfedeznének egy-két politikai pártot, amely külpolitizálta a nemzet belügyét, vagyis televisította a világot a szlovák, a horvát, illetve a román nacionalizmus, sőt antiszemitizmus veszélyével, akkor a nemzet ügyét elszabotáló pártokat rövid úton kirugdosnák a politikai életből.
Egyedül a határon túli magyarok vannak olyan hátrányos helyzetben, hogy a rájuk vonatkozó törvény kilúgozott változatának parlamenti előterjesztésére a legkisebb következménytől sem tartva készülődhetnek azok a pártok, amelyek eddig is mindent elkövettek megtorpedózásáért.