Erős várunk az egyház


Kitartó suttogópropagandát és sajtóhíresztelést cáfoltak meg a múlt heti kolozsvári események: a történelmi egyházak kolozsvári főpapjai teljes egyetértésben karolták fel a Királyhágómelléki Református Egyházkerület kezdeményezését az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács létrehozásának előkészítésére vonatkozóan. Azt már a hétfői sajtóértekezleten megtudtuk, hogy Tőkés László református püspök Czirják Árpád római katolikus érseki helynökkel együtt intézkedett, hogy a Márciusi Fórum színhelye a kolozsvári Magyar Színház lehessen. „Felsőbb” utasításra azonban a teremdíjat már nem fizethették ki, ezért lett a helyszín a Farkas utcai református templom, ahol pénteken március 15-ének Szent Mihály-templombeli ökumenikus ünneplése után Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke ütötte le az alaphangot mondván, hogy az egyház nem hajlandó a kispadon maradni, amikor a romániai magyarság érdekében bele kell szólnia a közügyek intézésébe.
Az előző hónapok közönybe fulladt kolozsvári rendezvényei után meglepően nagy érdeklődés övezte a Márciusi Fórumot, és a lelkesedés másnap, március 15-én is megtöltötte a Farkas utcai templomot, ahonnan az ünneplő tömeg magyar zászlókkal vonult a Petőfi-emléktábla megkoszorúzásához. Beláthatatlan következményei lennének, ha újra csalódás következne. A Fórum előkészítése azonban bizakodásra ad okot. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete megalakulásának módja, a későbbi kiegészítésére, valamint tanácsadó testületének létrehozására, az erdélyi magyar nemzeti és egyházi figyelőszolgálat megalakítására vonatkozó elképzelés alaposan átgondolt lépésekre utal. A Fórumra előkészítették a nemzeti tanács létrehozásához szükséges alkotmánymódosításokat is, amelyeket Csapó József ismertetett a helyszínen.
Felszólalásra válaszolva Tőkés László kijelentette, hogy ellenzéki pártot nem akarnak létrehozni. Ezért tárgyát vesztette egy későbbi hozzászólás, amelyben befogadási ajánlat hangzott el a Romániai Magyar Szabaddemokrata Párt részéről.
A Kezdeményező Testületnek a Fórumon megszavazott tagjai: András Imre, Bodó Barna, Borsos Géza, Csapó József, Fodor Imre, Gazda József, Katona Ádám, Kincses Előd, Király Károly, Kónya Ádám, Kovács Zoltán, Nagy Pál, Pécsi Ferenc, Somai József, Szász Jenő, Szilágyi Zsolt, Toró T. Tibor, Vanek Ferenc, Vekov Károly. Egyaránt vannak közöttük egykori parlamenti tagok és olyanok, akiket még nem sikerült kitaszítani.