Abszolút politikamentes rendezvény


Kolozsváron a hídelvei kerületi RMDSZ-szervezetben 13. évét tölti a hagyomány, hogy időnként eszmecserére, baráti csevegésre gyűlnek össze a tagok, ismerősök, érdeklődők a református templom lelkészi tanácstermében. Valamikor a „hőskorban” többnyire politikai események, jelenségek képezték vita tárgyát, az új évezredben viszont szociális, egészségügyi, kulturális témák kerültek az érdeklődés középpontjába. Nem azért, mintha a politikai ügyek egytől egyig megoldódtak volna...
A múlt héten a tragikus sorsú hóstáti közösségről húsz évvel ezelőtt, illetve tavaly megjelent könyvek szerzőivel találkoztak a hídelviek Géczi Róbert körzeti alelnök, a Kriterion Könyvkiadó szerkesztője szervezőmunkájának köszönhetően.
Előbb Pillich László ismertette a 20 évvel ezelőtti könyvszenzáció történetét. Akkoriban mérte a kegyelemdöfést a szocialista iparosítás (értsd: nacionalista homogenizálás) a hóstátiakra. Házaikat ledózerolták, kertjeiket feltúrták, a város örökké tevékeny zöldségellátóit betonketrecekbe kényszerítették, arra törekedve, hogy minél jobban elvegyüljenek a betelepített többségiek tengerében. A szomorú eseményeket szociológiai eszközökkel írta le a vakmerő kutatócsoport, a cenzúra éberségét azzal a könyvtervvel altatva el, hogy a tanulmány a „municípium” szédületes iramú urbanizációjával foglalkozik. Hajszálon múlott, hogy a már kinyomtatott könyvet nem zúzták be. Valakinek nem tetszett, hogy a hóstátiak egykori lakcímei – Kolozsvár régi utcanevei – ellentmondtak a kontinuitás-elméletnek, és megtiltotta a nyomdának a könyv forgalmazását, de egy nappal korábban Pillich László már átvette és egy Trabanttal elszállította.
Ezután Diószegi Anna elmesélte, mi késztette naplóregényének megírására, amely tavaly év végén Életem története címmel jelent meg a Kriterionnál. Rekita Rozália színművésznő részleteket olvasott fel a megrázó könyvből.
Az összejövetel alkalmat szolgáltatott arra, hogy oklevéllel ismerjék el Bokor János tevékenységét, aki 13 évig ellátta a körzeti elnöki teendőket, de most személyes okok visszavonulásra kényszerítették. Az aprósütemény, hűsítő és kávé szerény svédasztalának napirendi pontja következett, előbb azonban felvetődött, hogy ha valakinek kérdése vagy mondanivalója lenne a szatmárnémeti RMDSZ-kongresszussal kapcsolatban... A részvevők közül többen hangosan tiltakoztak, hogy bármiről hajlandók beszélgetni, csak a kongresszusról nem.
Az összejövetel tehát megtartotta politikamentességét. Bár a politikai témák teljes elutasítása is politikai állásfoglalás lehet.