Villanypóznák középületi státusban


Valamilyen közhivatalban akadt dolga Bukarestben egy kolozsvári polgárnak, és a hazai lakótelepi viszonyok ismeretében elment a kedve az élettől, amikor megtudta, hogy egy háztömb földszintjén, szüntelenül átépülő üzlethelyiségek között létesített irodában kell keresgélnie a kerületi illetékest.
Céljához közeledve, háromszínű fénysugár rázta fel reménytelenségéből: a betonrengeteg egyik pontján piros-sárga-kék lobogót lengetett a szibériai szellő nyári változata. Hát persze! – kiáltott fel magában a romániai törvényeket ismerő kolozsvári polgár –, középületek homlokzatán állandó jelleggel lobognia kell az állami felségjelnek. Milyen okos dolog! – lelkendezett, és hirtelen éppen olyan szeretettel tekintett a trikolórra, mint 1989 decemberének végén, amikor azt hittük, hogy, pedig dehogy…
Majd éppen olyan hirtelen mély szánalmat érzett az idegen polgárok iránt, akik Kolozsváron próbálnak megkeresni egy középületet. Az illetők minden villanypóznától megkérdezhetnék: tessék mondani, milyen középületnek tetszik lenni? És mivel az oszlopokon párosával lógnak a lobogók, a hivatalkutatók feltételezhetnék, hogy az állami felségjel ikerközépületet jelöl.
A legnagyobb dilemmát a magyar főkonzulátussal szomszédos épületeken lengő zászlók okozhatják. Vajon mit jelölnek? Adó- vagy sóhivatalokat? Netán pártszékházakat? A vizsgálódás semmilyen logikus magyarázattal, vagyis a törvényben jelzett okkal sem szolgálna, így hát olyan bizarr gondolatok kergetőzhetnének az idegenek fejében, hogy kölcsönösségi alapon a fellobogózott épületek egyikében szeretné megnyitni a városvezetőség a román főkonzulátust.
A sok lobogó más bonyodalmakkal is jár. Ekkora mennyiséget képtelenség tisztán tartani, így az állami felségjelek állapota helyenként kimeríti a nemzetgyalázás vétkét. Ha ilyesmit a románság ellenségei követnének el körmönfont módon, érthető volna, de az egyik élnemzetvédő, a nagy-romániás polgármester részéről megbocsáthatatlan bűn lenne – persze normális körülmények között. De ha már annyi mindent elnéznek neki, a trikolórt is büntetlenül teheti banálissá.
Érdekesen nyilatkozott nemrégiben a kolozsvári zászlóbozóterdőről egy német turista. A város gondozottsága, tisztasága egyébként tetszett neki – kivéve a főtéri gödröket, mivel nem kapott magyarázatot arra, hogy néhány terméskőért miért kell felásni a városközpontot. Amikor azonban a zászlókra esett a pillantása, franciaországi kisvárosban érezte magát. Ott is ilyen a szokás.
Mert ott is erős a bizonyítási kényszer.