Előretolt helyőrségek


Letagadhatatlanná vált, hogy bizonyos szomszédos és baráti ország egyes pártjainak alapszervezetei működnek drága hazánkban. (Ennek a jelzőnek a használatával igyekezzünk, amíg a jegybank le nem töröl három nullát a bankjegyekről. Igaz, a sok közgazdasági nulla hamarosan újra milliomosokká teszi Európa minimálbéreseit.)
Az idegen pártok hazai tagjainak több ismertetőjele van. Az egyik például az, hogy kettős állampolgárok vagy éppen diplomata-útlevéllel rendelkeznek, mégis teleaggódják a világot a határon kívüli magyarok különleges anyaországi jogállása miatt. Hogy ehhez különleges vastagságú arcbőr kell? Hát persze. Éppen ez a másik ismertetőjelük.
Az azonosítási eljárást lényegesen leegyszerűsíti bizonyos pártprogramokkal való azonosulásuk. Ha egyik magyarországi párt nem szavazta meg a státustörvényt, itteni tagjaik azonnal jelezték, hogy tudják a leckét: ők is idejében óva intettek mindenkit, jó előre megmondták és megírják most is, és ellenérveiket hangoztatni fogják akkor is, amikor egész Európa nemzeti kisebbségei valamely státustörvény kedvezményezettjei lesznek, hogy mindez nem vezet jóra, és mindenért az Orbán–Torgyán polgárkormány feleljen a fejével.
Különösképpen egyértelmű az az állásfoglalás, amely Kovács László MSZP-exdiplomata nézetét osztja maradéktalanul, miszerint a státustörvénnyel nincs baj („hisz magunk is megszavaztuk”), csak a magyar kormány – az Orbán–Torgyán polgár – lőtt el mindent, mert nem viselkedett eléggé barátságosan a román kormánnyal. Vagyis nem kért engedélyt hatásköre betöltéséhez. Érdekes. Európa normálisabb felében úgy tartják, hogy annak a kormánynak kell barátságosan viszonyulnia szomszédaihoz – pláne egy NATO-tagországhoz –, amely NATO-taggá szeretne válni. Tehát nem fordítva szokás udvarolni, mint egyes különleges hajlamú közösségekben.
Vajon a korlátlan nemzetállami fennhatóság hívei miért nem tiltakoznak az idegen országi pártok hazai alapszervezeteinek tevékenysége ellen? Már hogyne tudnának róla, ha más forrásból nem, hát a titkosszolgálati jelentésekből. Ez természetesen csak szónoki kérdés. Nem hülyék akadályozni az érdekeiknek tökéletesen megfelelő aknamunkásokat. Sőt szívük szerint sikerdíjban is részesítenék őket. Ha nem lennének amúgy is túlfizetve. A magyarországi előrehozott választási kampányban a kormányellenes propagandatevékenység fizet, mint a köles.