Eszenkívüliség


Területenkívüliség miatt kezdtek nemzetközi aláírásgyűjtésbe Románia diplomatái, akiknek területenkívülien elköltött, évi jövedelmünkhöz mérhető napidíjához mi is hozzájárulunk adóinkból.
Kevesen veszik észre az akció mélységesen antiszemita jellegét. Németország és Ausztria nemrégiben fogadott el olyan törvényeket, amelyek szintén más országok állampolgáraira vonatkoznak. Az egykori munkaszolgálatosok (szintén) megkésett kárpótlását irigylik?
Mellesleg területenkívüli hatálya volt annak a szovjet törvénynek is, amelynek értelmében egyes osztályjellegűen kivételezett családok gyermekei más államok területén kibocsátott illegalista igazolvány birtokában Moszkvában folytathatták tanulmányaikat. Egyes vízügyi szakemberek roppant feledékennyé válnak idős elnök korukra, amikor azt állítják, hogy a világon sehol és soha…
Különben azoknak a törvényeknek is területenkívüli (műanyagszóval: extrateritoriális) hatályuk lenne, amelyekért olyannyira körüludvarolják az aláírásgyűjtők a nyugati diplomatákat. A vízummentességet vadidegen államok parlamentjeiben szavaznák meg román állampolgárok számára, akiket fényképes igazolvány különböztetne meg etnikailag a Pruton túli testvérektől.