Ceremónia és ütőkártya


Ioan Rus polgármesteri jelölésének hivatalos bejelentésére Kolozsvárra utazott Oliviu Gherman, a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja és a szenátus elnöke, ezzel is jelezve, hogy pártja számára jelentős a tét: Funar helyhatósági pozíciójának átvétele.
A Nemzeti Színházban párttagok, szimpatizánsok és meghívottak jelenlétében megtartott ünnepség nem volt a legsikeresebb. A magas rangú személyiségek színpadi felsorakozását hosszú szünet követte, és nem állt helyzete magaslatán a ceremóniamester akkor sem, amikor a hivatalos beszédek véget értek. Grigore Zanc prefektus jobb híján beintett, hogy ők most lelépnek. Szóval ezt a műfajt még gyakorolni kell. De a kolozsvári választópolgár szívesen elnézi a választási felvonások cirkuszi jeleneteinek elmaradását. A helyzet annál szomorúbb. Ioan Rus hivatalos bemutatkozásából sem a színpadi fellépés marad meg az emlékezetben, hanem egyik legerősebb ütőkártyája. Megígérte a kolozsváriaknak, hogy lehetőséget teremt a működő tőke megtelepedéséhez a városban. Erre garancia mostani foglalkozása: a Mercedes erdélyi kereskedelmi kirendeltségének igazgatója, ezt az állását pedig főleg annak köszönheti, hogy szaktekintély az autóiparban. A kolozsvári Politechnikai Intézetben a gépkocsitervezési tanszék főnöke. Ha választási kampányát siker koronázza, ő bizonyára nem ismétli meg elődje bravúrját, aki a Cola céget úgy elüldözte Kolozsvár román földjéről, hogy az meg sem állt Nagyváradig.
Az ünnepi műsor után sajtóértekezletre került sor a megyefőnökségnél, ahol a sajtó bizonyos része – nem feltétlenül a Funar-párti – azzal igyekezett sarokba szorítani az RTDP polgármesterjelöltjét, hogy a néhai diákszövetségben betöltött tisztségéről faggatta. Ioan Rus nem jött zavarba, kifejtette, hogy a műszaki egyetemen a közösségi tisztség elsősorban a tanulmányi eredménynek szólt, különben a szülei egyszerű, falusi, négyosztályos emberek, az ő karrierjét nem a család tanárbarátai egyengették. A másik kérdéskörre, hogy miként próbálja ellensúlyozni Funar kutatóárokkal és emlékművekkel alátámasztott nacionalista propagandáját, tömören azt válaszolta, hogy ő Kolozsvár minden polgárának tisztességes ajánlatot tesz, reméli, elfogadják. Ezzel kapcsolatban Oliviu Gherman is kiemelte, hogy az RTDP polgármestere nem csak egy lakossági csoport képviselője lesz. Arra a kérdésre azonban, hogy segítené-e az RTDP a második fordulóban a Demokratikus Konvenció jelöltjét Funar ellenében, kitérő választ adott. Amíg nem jelentették be az RNEP polgármesterjelöltjét, nem lehet tudni, ki lenne jobb városgazda. A további faggatásra azonban kimondta: igen, szeretné, ha Kolozsvár visszaváltozna azzá a várossá, amely a polgárok kölcsönös megértésének városaként él emlékezetében.
Corneliu Vadim Tudor parlamenti mentelmi jogával kapcsolatban is úgy nyilatkozott, hogy annak felfüggesztése mellett fog szavazni, az RMDSZ-frakció alkotmánybírósági óvásáról pedig megértően szólt: jogában áll az általa képviselt népcsoport érdekeit védelmezni. A helyhatósági választásokkal kapcsolatos törvények késlekedését látva, most már nem tartja valószínűnek a május 26-i szavazást. Az első forduló Oliviu Gherman szerint kitolódik június 2-ára.