Nem kívánt terhesség


Bizonyos politikai körök bennszülött és magyarországi fullajtárjai hatalmas energiát fektetnek minden olyan kezdeményezés megtorpedózásába, amely anyagi kötelezettséget róna az anyaország mindenkori kormányára. Napjainkban az egyetemi oktatásra kiutalt 2 milliárd forint és a határon túli magyarok különleges jogállása képezi az acsarkodó diverzió céltábláját.
Legújabb korunk bértollnokai – ők másokat ülepnyalóknak tartanak, és ezt „tárgyilagos publicisztikájukban” le is írják, ahogyan tanulták a szocialista-liberalista ki- és továbbképző tanfolyamokon, de mi maradjunk a kevésbé külvárosias kifejezésekkel –, tehát a bértollnokok akkor kaptak jelentősebb adag idegroham-pasztillát megrendelőiktől, amikor kiderült, hogy ők kimaradnak az egyetemalapítványi pénz forgatásából, és így nem tudják kompromittálni az elképzelést. Hogy mivel? Nem is rejtik véka alá: többek között átpasszoltatnák a Babeş–Bolyai Tudományegyetemnek multikulturális elherdálás céljából.
Ha az impulzushoz szükséges alapot nem fogják elügykezelni, fennáll annak a lehetősége, hogy végre valami megvalósul, amit nem lehet további támogatás nélkül légűrben hagyni. A Fidesz–FKGP–MDF-kormányzat különben is hangoztatja, hogy nem egyszeri juttatásról van szó, a sikertől függően jövőre is lesz költségvetési pénz az erdélyi magyar egyetemre. Mivel a magyarországi gazdasági fellendülés erre lehetőséget nyújt, még nagyobb biztonságot jelentő kerekebb összegre lehet számítani – pláne, ha kezelésébe a továbbiakban sem furakodhatnak be a mindent ellenző ellenzék neotalpnyalói (még ez is szalonképesebb kifejezés, ugye). Ebből az következik, hogy a következő kormánynak folytatnia kell a támogatás folyósítását, és mivel az MSZP meg az SZDSZ javában feni a bicskáját a 2002-es hatalomátvételre, a szépreményű múltbeli koalíció úgy érzi, hogy az ő örömét ürmösíti ez az adakozás.
Vajon elvi szempontok miatt akarja a mostani magyarországi ellenzék (a MIÉP kivételével) és annak legkedveltebb napilapja ugyanazt, mint a román szocialisták és az Adevărul? Korántsem. Manapság bizonyos politikai körökben az elveknek nincs jelentőségük. Sőt, az anyagiak sem számítanak. Egy olyan költségvetésben, amely 100 milliárdokat kénytelen a kereskedelmi bankokból budai sétányokra eltérített kisbetétek fedezésére fordítani, 2 vagy 5, vagy akár 10 milliárd forint meg sem kottyan. Viszont a következő kormányra is kötelező gesztus veszélyezteti a választási tőkét. A 45 + 10 év alatt Magyarország legkedveltebb tömegtájékoztatási eszközei arra nevelték a néma többség jelentős részét, hogy a határon túli magyarok nem léteznek és állandóan kellemetlenkednek. Az előző kormány pártjai kudarcaik ellenére is jelentős támogatottságot élveztek, többek között éppen azért, mert ellenezték a határon túli magyarok dédelgetését. Inkább játékteret nyitottak a keleti maffiáknak, mint törvényes építőtelepet a székely ácsoknak, de ez bizonyos választók szemében nem bűn. Ez is a szocialista elnevelés egyik kimagasló eredménye. Ha azonban az MSZP és az SZDSZ kénytelen vállalni a nem kívánt terhességet – hiszen elvetélése olyan összeomlást okozna, mint a Bolyai-egyetem egykori felszámolása –, szavazatokat vesztene. A régi elvtársak közül sokan elközömbösülnének, újakat pedig nem szerezne, mert a szegény rokonokkal együtt érző választók megmaradnának a Fidesz, az MKGP, az MDF és a MIÉP vonzáskörében.
Ugyanezért kötekednek a státustörvény szövegszerkesztőivel is, hátha azok izgalmukban elrontják, és akkor nem kell a következő egészségügyi kormányzatnak anyagi felelősséget vállalnia a külhoni magyar polgár aszpirinszükségletéért. Hiába mind célozgatnak a Határon Túli Magyarok Hivatalának illetékesei arra, hogy a kolozsvári esősebb időjárás miatt Magyarországon nem kell beruházni a szociális esernyőgyártásba, mert juttatásból csak azok fognak részesülni, akik az anyaországban dolgoznak és adóznak. Egyeseknek rendkívül szelektív a hallásuk.
Bár ki tudja… Lehet, hogy bizonyos esetekben a fején találják a szöget. Persze, nem véletlenül. Magukból indulnak ki. Kolozsváron élnek, de áldatlan tevékenységükért Budapesten nyújtják be a számlát, mert saját maguknak már rég elintézték a különleges jogállást (vagy a kettős állampolgárságot). Éppen azért kettős indíttatásból hadakoznak ellene: főnökeik útmutatására és saját meggyőződésükből. A különleges státus is árunak tekinthető: ha sokan rendelkeznek vele, veszít az értékéből. Legalábbis bizonyos bal-liberális szemlélet szerint, amely sietett is félteni bennünket attól, hogy kereskedni fogunk nemzetiségünkkel.
Szinte elviselhetetlen ellenszélben valósítja meg tehát a jelenlegi magyar kormány azt a néhány szerény lépést, amellyel helyzetünkön próbál könnyíteni. Ebből mi csak azt érzékeljük, amit kiszűrünk az országgyűlési viaskodásból és az erdélyi magyar újságokba becsempészett Fidesz-ellenes másodközlésekből. A legkétségbeejtőbb az, hogy meg van kötve a kezünk. Anyaországi jótevőink melletti kiállásunkkal ellenfeleik malmára hajtjuk a vizet. Akkor járnánk el ravaszul, vagyis politikusi értelemben helyesen, ha Magyarországon jártunkban halálra dicsérnénk a jelenlegi ellenzéket, élen Horn Gyulával, aki vasárnap az MTV 2-ön többek között azt vetette a mostani magyar kormány szemére, hogy magyarkodik és kereszténykedik. Meggyőzően állítanunk kellene, hogy mi is egy olyan magyar kormányt szeretnénk, amely bangladeskedik és budháskodik. Hátha bizonyos választórétegek feltételes reflexből azt mondanák, hogy elment az eszünk, és csak azért is elkezdenének másként gondolkodni. Vagy legalább csak gondolkodni.