Biztos fogadás


Hülyítik a szegény népet a szélhámosok is, nemcsak a politikusok. Mostanában a földrengés jött divatba. Egyesek az előreláthatatlan katasztrófa bekövetkezési idejének és méretének pontos megjövendölésével kufárkodnak. A miszticizmus ezen a téren azért is vezet látványos eredményhez, mert nem látszik a pánikkeltéssel járó közvetlen anyagi haszon. Pedig a hiszékenység mindenképpen gazdagít valakiket. Ingyen senki sem facsarná az agyát manapság.
Kolozsváron egy szekta közös fohászkodásra szólította fel a lakosságot, mert ha nem követjük tanácsát, januárban kő kövön nem marad. Ez az ájtatos manó rájött annak a titkára, hogyan lehet biztosan fogadni. Ha véletlenül tényleg földrengés lesz, akkor ő, ugye, megmondta, tehát a túlélők a jövőben hiánytalanul pengessék le a szektaadót, mert ha nem… Ha pedig elmarad a földrengés, az annak köszönhető, hogy tanácsát megfogadva naponta buzgón lefohászkodtuk az általa előírt időt. Tehát ugye érdemes hallgatni a szavára? A jelek szerint már eddig is sok hívet gyűjtött magának, ha van pénze a röpcédula kinyomtatására tömegpéldányszámban.
Nehéz volna kikutatni, ki ötölte ki a biztos fogadás módszereit. Meditáló tanárok évek óta garanciával vállalják, hogy nemcsak tölcsérrel töltik a felvételizők fejébe a tudományt, hanem a bizottsági tagok megvásárlásával biztosítják a bejutást. Ha tanítványaiknak sikerül bejutniuk, nyertek, ha nem, akkor „becsületesen” visszaadják a taksát, így megmarad a hitelük.
Néhány szélhámos a hatóságokat is képes belekényszeríteni a táncba. Január 15-ére egy román származású amerikánus (állítólagos) fizikus beígért egy 7-esnél nagyobb méretű földrengést. De tudhat valamit a tektonikai lemezek tulajdonságairól, ezért hozzátette, hogy ha január közepén elmarad a katasztrófa, tovább izgulhatunk február végéig, mert addig még nagyobb méretű földrengéshez gyűl össze energia a mélyben. Mit tehet ilyenkor a közigazgatás? A lakosság megnyugtatására ismerteti a katasztrófák következményeit elhárító rendszer működőképességét. Ennek ugyanaz az eredménye, mint Rejtő Jenő vesztegzárában a rendőr felszólításának, hogy mindenki őrizze meg nyugalmát. Akkor is kitör a pánik, ha addig mindenki nyugodtan várta a fejlemények alakulását.
A biztosító társaságoknál megnövekedett forgalom láttán azt hihetnénk, hogy ez az amerikánus voltaképpen rangrejtett biztosítási ügynök. De ez nem valószínű, ugyanis a biztosítók az idén nem fogadnak olyan ügyfelet, akinek a háza nem maradna lábon 7-es méretű földrengés idején. A biztosítók azért biztosítók, hogy ne vállaljanak kockázatot. Hátha mégis bekövetkezik a jóslat, és akkor a főnökeik elővehetik őket gondatlan ügykezelésért. Ám ha a földrengésjós benne volna a bizniszben, nem engedné, hogy elszalasszák az ügyfelek jelentős részét, hiszen így az ő jutaléka is csökken. Erőltetné a rozoga házak biztosítását, még ha a kockázatból is részt kellene vállalnia. Ő tudja a leginkább, hogy egy földrengés időpontjára és méretére nehezebb ráhibázni, mint egy tizennégy találatos totószelvényt kitölteni.