A tanügyminiszter külpolitikai tájékoztatót tartott


Tegnap este lapzárta idején sajtóértekezletet hívtak össze a megyefőnökségen, hogy Liviu Maior tanügyminiszter tájékoztassa az újságírókat tanügyi és külpolitikai problémákról. Ez a fajta kérdéskörtársítás talán egyedülálló a történelemben, az érdeklődés mégsem volt túlfokozott...
Pedig nem volt áprilisi 1-jei tréfa. A tanügyminiszter valóban külpolitikai vonatkozású információkat is előterjesztett, ugyanis a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjának képviseletében részt vett a Magyar Szocialista Párt kongresszusán, és tapasztalatait oly gyorsan igyekezett megosztani honfitársaival, hogy Bukarest felé útját Nagyváradon is megszakította egy sajtóértekezlet kedvéért.
Kolozsváron a tájékoztatót azzal kezdte, hogy kifejezte megelégedését: az MSZP-kongresszuson tapasztaltak alapján könnyebb elhelyezni az RTDP-t a politikai skálán. Sokkal kevésbé kell a balszélen keresni a helyét, mint a magyar vezető kormánypártnak. Ők most tartanak ott, ahol a bukaresti vezető politikusok 1990 elején, amikor kiadták a jelszót, hogy nem adják el az országot.
Részletes beszámolónk holnapi lapszámunkban.