Kiútkeresés


Évfordulós ünnepség Menyőben és Szilágycsehben
Tövisháton a sajtó mérsékelt érdeklődése közepette emlékeztek december 19-én a tíz évvel ezelőtt történtekre. A napjaink legbanálisabb eseményeiről is elmaradhatatlan krónikások, a videokamerások teljességgel hiányoztak a menyői templomból és a szilágycsehi művelődési házból.
A felújított menyői református templomban ezen a vasárnapon az egykori menyői lelkész, Tőkés László püspök hirdetett igét. Jelezte: csapdahelyzetbe jutottunk, betonként vesz körül a kilátástalanság, mintha objektív valóság foglyai lennénk. Nem látjuk az alagút végét és ebben a helyzetben túlértékeljük a nehézségeket, lebecsüljük a megtett utat. Jó irányban kell keresni a kiutat, ott kell folytatni a forradalmi változtatásokat, ahol 1989-ben elkezdtük. Isten áldását kérte országunkra, hogy megmeneküljön válságos helyzetéből, nemzetünkre, hogy megmaradhasson.
Szilágyi Kupás Éva menyői lelkész a XIII. századtól vezette le Menyő történelmi szerepét. Akkoriban Sándorházának neveztek egy közeli települést, mielőtt a tatárok felperzselték volna. Megmaradt lakossága a félreeső völgykatlanba menekült, a Menhelyre, amely később Menő, majd Menyő lett. 1989. december 17-én, amikor Tőkés Lászlót és családját ide hurcolták, Menyő ismét menedékhely lett, bár vesztőhelynek szánták. Azokra a sorsfordító napokra emlékezett Baksai Károly egyházközségi főgondnok, Tőkés István teológiai professzor, Seres Dénes szilágysági és Csapó József bihari szenátor, Mátyus Éva, a zsibói RMDSZ-szervezet megbízottja, Molnár Károly akkori szilágycsehi lelkész, a zilahi egyházmegye mostani esperese, Ady Áron akkori egyházközségi gondnok, Varga Jenő szemtanú, Virág Károly akkori szilágyfőkeresztúri lelkész, Gazda István temesvári lelkipásztor. A méltatások szüneteiben menyői fiatalok szavaltak és énekeltek, a zilahi Wesselényi-kollégium és a zilahi belvárosi líceum kórusa adta elő az alkalomra előkészített műsorát.
Kovács Zoltán főgondnok a királyhágó-melléki egyházkerület díszoklevelét nyújtotta át Menyő és Désháza keresztény népének a 10 évvel ezelőtti helytállásért. Egyéni kitüntetésben részesültek a désházai polgári őrszolgálat egykori részvevői: Nagy István, Lakatos Zsigmond, Lakatos István, Nagy Samu Lajos, Hunyadi Imre, Németi Nagy Sándor, Nagy Ferenc, Máthé László, Debreceni József, Hunyadi József, Hunyadi István, Sándor Imre, Oláh Lajos, Hunyadi Dezső, Szarvadi András, Molnár Imre, Nagy Sándor, Nagy Albert, Nagy Imre, Lakatos Dénes. A menyői templomban a megemlékezést a szilágycsehi teológus ifjak műsora zárta.
Délután, a szilágycsehi művelődési ház zsúfolt nézőtere előtt, a helybéli RMDSZ-szervezet részéről – amely fennállásának szintén 10. évfordulóját ünnepli – Bara Zoltán nyitotta meg az ünnepséget. Előbb a Bopperock együttes, majd a Ferenczy György vezette Rezeda népdalegyüttes szórakoztatta a közönséget. Ezután mondott beszédet Csapó József és Tőkés László, majd Kovács Zoltán átadta a díszoklevelet Szilágycseh keresztény népének az 1989. decemberi helytállásért. Az ünnepségre románok is eljöttek, ezért Tőkés László románul is emlékeztetett a 10 évvel ezelőtti példás összefogásra, az akkori szép reményekre, amelyeket éltetni kell. Molnár Kálmán ismertette a Tövisháti emlékezések 1989–1999 című kötetet, amely a zilahi egyházmegye gondozásában jelent meg. A teológus fiatalok zenés-táncos fonójelenete zárta a szilágycsehi ünnepi műsort.
Kötetlen beszélgetések során kitűnt, hogy nemcsak a környék, hanem Temesvártól Székelyudvarhelyig Erdély és Partium szinte mindegyik tájegysége képviseltette magát a menyői és a szilágycsehi ünnepségen. A nép emlékezőtehetségében bízni lehet.