Különböző hasonlóságok


Demény Péter annyiszor leírta a nevem vitacikknek álcázott feljelentésében (Hasonlóságok és különbözőségek, Szabadság, május 27.), és idézeteket is olyan bőkezűen kölcsönzött tőlem, hogy igényt tarthatnék honoráriumának egy részére. Legalább egyik bekezdéséből nem ártott volna kispórolni népszerűsítésemet. Amikor méltatta a szerinte profi politikusokká vált mérsékelt vezetőket, felsorolhatta volna eredményeiket. Ettől nem nyúlik meg észrevehetően a cikke, viszont az érvelési kísérlettel elkerülte volna annak az álhírnek a kikínlódását, miszerint én az RMDSZ-vezetők egyetlen döntését sem „dicsértem” meg.
Valamikor a párbeszédet, a visszafogottságot, a többségi lakosság érzékenységének megértését zászlójukra tűző politikusainktól reméltem az erdélyi magyarság felemelkedését a haladás és a civilizáció olyan magas csúcsára, amellyel valóban nem lehetne összevetni a jugoszláviai társadalmi romhalmazt. Mert dobbal tényleg nem lehet verebet fogni. Aztán rádöbbentem, hogy bizonyos fajta (Prozsekt on Neptun Riléjsöns jellegű) párbeszéddel politikusaink nem magukat fogják vissza az érvényesüléstől, hanem a képviselt tömeget a kongresszusi dokumentumokban leszögezett szándékok elérésétől. Azóta más politikusainknak szurkolok, akik szintén mérsékeltek, hiszen egyikükön sem fedezhető fel rokonvonás ír, kurd, csecsen, palesztin vagy más radikális kisebbségvezérekkel.
1993 nyarán például, amikor az RMDSZ elnöksége Széken egyeztette a parlamenti jelöltlistákat, beszámolómban megelégedéssel nyugtáztam, hogy Verestóy Attila az áskálódások ellenére újra szenátori listavezető lett Székelyudvarhelyen, mert „győzött a jó politikusnak kijáró megbecsülés”. Hogy miért jutott eszembe éppen ez a mozzanat? A napokban Kolozsváron magyarázták a kongresszust, és Takács Csaba ügyvezető elnök pontosan Verestóyval szemléltette, hogy az RMDSZ döntéshozó szerveiben mindenki jogszerű képviselő. A megyei szervezetek a parlamenti jelöltlistán befutó helyeket biztosítottak a legrátermettebbeknek, Kolozsváron, ugye, Eckstein-Kovács Pétert részesítettük a legnagyobb bizalomban, más megyei szervezetek szintén jól megfontolták a dolgot, aztán a szenátusi frakció megválasztotta vezetőjét, történetesen Verestóy Attilát, aki az alapszabályzat értelmében így bejutott az RMDSZ legfontosabb döntéshozó testületeibe is.
Ezzel ismerik el politikusi erényeit – mondanám újfent, ha időközben nem folyt volna le annyi zavaros víz a Dâmbovitán. Verestóy minden alkalommal botrányos civakodások árán került a szenátusi jelöltlistára – 1993-ban is, csak nem akartam észrevenni –, az idén pedig vitatott eszközöket felhasználva választatta magát a székelyudvarhelyi szervezet elnöki tisztségébe. Miért éppen ő példázza a legitimség csúcsát? Azt tartják, hogy otthonosan mozog Bukarestben, minden ajtó megnyílik előtte. De mi a hasznunk ebből? Mit járt ki a romániai magyar kisebbségnek? Egyetemet? Vagy legalább a bukaresti Ady Endre líceum tetőszerkezetének a megjavítását? Nyelvünk használatát a közigazgatásban? (Mielőtt valaki heveskedni kezdene, gondolja meg, hogy szenátusi elfogadása ellenére a helyi közigazgatási törvényt egyelőre félkész terméknek sem tekinthetjük. Várjuk ki a képviselőházi cirkusz végét, majd a törvény alkalmazásának szabotálását. Aztán örvendezzünk, ha még lesz minek.)
Ha a mérsékelt politikusok melletti korábbi kiállásaimra nehezebb emlékezni, jelezném, hogy 1996 őszén még őszintén tapsoltam Frunda György elnökjelölti alakításának is. De nemsokára bekövetkezett a kiábrándulás a silány kormányzati szereplés miatt, és most már Frunda szavait is kétséggel fogadom. Nem dőlök be annak, hogy a kettős állampolgárság nagy veszéllyel jár, mert kizsuppolhatnak az országból. Az RMDSZ nem védene meg? Akkor kit szolgál a szövetség? Csak azokat, akik suttyomban szerezték meg második útlevelüket? Mert lám, azokat nem zsuppolták ki. Ugyanígy ellentétes hatást váltanak ki Markó Béla szavai. Ijesztgeti az erdélyi magyarságot, hogy mi lesz, ha visszajön a hatalomba Iliescu. Bevallom, eddig féltem Iliescutól, meg a vele visszatérő Funartól, Vadim Tudortól vagy ezek klónjaitól. De elgondolkoztam: mennyivel nyújtott többet a mostani kormányzat – benne az RMDSZ-szel – a romániai magyarságnak, mint Iliescu társasága? Iliescuék legalább nem áltattak bennünket – és a világot! – fakultatív kormányrendeletekkel, Petőfi–Schiller-féle csapdákkal, húzd-meg-ereszd-meg parlamenti játékokkal. Iliescutól inkább azok tartsanak, akik kormányzati állásaikat féltik, mert az újra szélesen mosolygó elnökjelölt megmondta, hogy ő nem akar RMDSZ-t látni a kormányban, és Markó sem hajlik a koalícióra a mostani ellenzékkel. (Bár a profi politikusok sohasem mondják ki végérvényesen a boldogtalanító nem-et.)
1998 tavaszától úgy látom, hogy mérsékeltnek nevezett politikusaink egyetlen dolgot végeznek profi módon: pozíciójuk őrzését. Ez sem semmi. Nem is igazi politikus az, aki alól könnyedén ki lehet rántani a szőnyeget. Van, akinek ennyi elég a vezetőimádathoz. Jó, hogy Demény Péter személyében akadt végre jelentkező, hatalombarát írásra mindig szükség van, hogy ne legyen egyhangú az élet. Tessék, eregesse bátran a politikai szerelmes ódákat, esszéket, glosszákat. De ne akarja rám kényszeríteni ezt a műfajt. Inkább ne tartson „mértékadónak”, mint hogy meggyőződés nélkül „dicsérjem” a kudarcpolitika megtestesítőit.
Ami a Koszovó és Erdély közötti különbözőségeket vagy hasonlóságokat illeti, azokról Demény Péterrel nem szívesen vitatkozom. Bevallása szerint nem politikai, hanem csupán tárgyilagos újságíró szeretne lenni. Vannak újságok, ahol ez a hideg, látszólag minden érdeken felülemelkedő szemlélődés a divat. Ha ilyen típusú újságírónak készül, hiába magyarázom neki, hogy az albán menekült és a Tehnofrigból kirúgott magyar munkás elkínzott arca egyaránt együttérzést kellene hogy kiváltson. Az albán menekültnek pillanatnyilag sokszorosan nehezebb a helyzete, de reménykedhet abban, hogy nemzetközi segédlettel hamarosan visszatér szülőföldjére, míg az erdélyi magyar munkás hosszas, gyötrelmes, megalázó próbálkozással, esetleg csak önfeladása árán kerül újra kapun belül.
Az úgynevezett tárgyilagosság – amelyet egyébként teljesen oktalanul követelnek meg egy napilap Vélemény rovatától – a különbözőségeket sem akarja láttatni teljes valóságukban. Egy romániai szenátor például majdnem tíz éve büntetlenül hangoztathatja, hogy ha a Székelyföld autonómiát akar, akkor ők elveszik tőle a vizet, a villanyt, a gázt és a levegőt. Lassabban, de biztosan, ugye. Ilyen olcsón egyetlen diktátor sem szabadult meg valamely nemkívánatos népcsoporttól. Mindegyik „adott” valamit, az egyik gázt, a másik golyózáport, csak itt találták ki a levegő megvonását. És ezt a „tudóst” nem fasiszta ötleteiért, hanem csak politikus társai rágalmazásáért ítélik el. Ha elítélik… Mégse bátorkodjunk kimondani, hogy ilyen szempontból Románia túltesz Szerbián?
És végül mindennek a teteje, hogy Demény Péter éppen ott keres hasonlóságot, ahol a legteljesebb a különbözőség. Polgárháború? Itt? Ahol a kisebbség megadóan letette a nyakát a tönkre (pl. Szárazajtán), valahányszor a többség vérszemet kapott valamely nagyhatalom bátorításától? A kisebbségnek most sincs fegyvere, a többség mögött pedig nem áll cinkos nagyhatalom, hát csillapodjunk le: soha nem álltunk ennyire messze az etnikai polgárháborútól.