Civil a pályán?


Polgári mesterségüket végző tévészerkesztők és híradástechnikusok is áldozatul estek a NATO-bombázásnak Belgrádban. A sajnálatos esemény azok sorait gyarapította, akik helytelenítik vagy elítélik a fegyveres beavatkozást, mert sokan képtelenek elfogadni azt a katonapolitikai logikát, hogy háborúban ártatlan civilek is áldozatul eshetnek.
De vajon civilek dolgoznak-e Milosevics televíziójában? Egyáltalán ki nevezhető civilnek Jugoszláviában, ahol a katonai doktrína az egész nép feladataként határozza meg a hadviselést? Már a szerb–horvát, majd a szerb–bosnyák háborúban is civil ruhás szabadcsapatok garázdálkodtak, amelyek nemcsak abban hasonlítottak a reguláris seregekre, hogy civileket gyilkoltak, hanem más etnikumú nőket erőszakoltak meg. (Honnan ez a beteges hajlam?) Úgyszintén belekontárkodott a nép a hadseregek dolgába, amikor az ún. felszabadított területeket kellett megszállni, civilül: betelepíteni. Így lett számos horvát, bosnyák, magyar és más nemzetiségű lakóháznak vadonatúj szerb őslakosa.
Az egész nép úgymond honvédelmi, valójában diktátorvédelmi felkészítésében valamikor mi is részesültünk, és meg sem fordulhatott a fejünkben – mert ideológiai felkészítőkön nem kötötték az orrunkra –, hogy ha abban az időben kitör valamilyen helyi világháború, Románia polgári lakosságára nem vonatkoztak volna a civilek védelmét szolgáló nemzetközi jogszabályok. Bármely ellenséges katona jogszerűen lepuffanthatta volna az útjába kerülő romániai csecsemőt, ifjút, aggastyánt és meghatározhatatlan korú hölgyet, mert az államfő nyilatkozata alapján itt mindenki hadviselő, tehát potenciális partizán volt.
Szerencsére a katonai logika sem működik ilyen fafejűen. Szerbiában nem bombáznak lakótelepeket, és NATO-oldalról nem hangzik el az érvelés, hogy tiszta katonai áldozat mindenki, aki a Megéneklünk, Szerbia hangversenyein Milosevics katonájának tartja magát. Cinikusan hatna.
A televízióval azonban más a helyzet. Képzeljük el, mi történt volna a kétórás román tévéműsorral, ha Ceauşescu háborút üzen a NATO-nak (nemcsak az USA-tól vonja meg a legnagyobb vámkedvezményt). Tovább növelik a Megéneklünk, Románia súlyát, amelyben kórusművekkel fejezik ki magas fokon a román fegyverek felsőbbrendűségét a szakadék szélén álló imperialisták lézeres lopakodó bombáival szemben. A különböző csasztuskabrigádok úgy versenyeztek volna a hazudozásban, mint a megyei mezőgazdasági titkárok a 20 tonnát meghaladó kukoricaátlagok jelentésében. Mit tehet egy ilyen népbutító (helyesebben: földbuta) tévéadóval egy katonailag szemben álló hatalom? Természetesen odapörköl neki, hogy mindenki lássa, nem is olyan pontatlanok azok a lézeres bombák.
Sajnos, kicsi annak a valószínűsége, hogy Ceauşescu televíziójának antennájával együtt a diktátor főpropagandistáit lőtték volna ki. A Păunescu-féle agitátorok a mindenkori háborúkban atombiztos bunkerekből mozgatják a végrehajtásra kijelölt embereket (és amilyen pofátlanok, eredményhirdetés után az elsők között jelentkeznek az új hatalmi koncosztozáson). A Scânteia Ház esetleges bombázásakor sem a névadó szerkesztőség vezetőitől tisztult volna meg a világ, hanem takarítónőktől, nyomdászoktól, kisfizetésű firkászoktól. Ez a legszomorúbb a lovagkort követő háborúk történetében: a katonai doktrínák kiagyalói és zsoldosai nem tolakodnak az arcvonalba. Akik viszont eltűrték, sőt megalkuvásukkal, kompromisszumkészségükkel támogatták az önkényuralmat, nem nagyon meggyőzően panaszkodhatnak, ha fegyveres erőknek kijáró eljárásban részesülnek.
Ne legyünk hát nyúlszívűek, ne nehezítsük meg a NATO dolgát a civil áldozatok számonkérésével. Roppant nagy a tét. Most alakul ki az új évezred világrendje, amelyben egyetlen diktátor sem építhet maga köré élő sövényt saját népéből. Reméljük, hogy az új világrendbe olyan apróságok is beletartoznak majd, mint a kárrendezés: a most Koszovóban portyázó katonai, félkatonai alakulatoktól és negyedkatonai civilektől legombolják a menekülő albánoktól elkobzott márkákat, az elorzott lakóházakból hazaküldik a telepeseket, vagyis bebizonyosodik, hogy nem kifizetődő valamely nagynemzetieskedő diktátor zsoldjában hadisarcot szedni.