A hetedik bányászjárás


Kedves tördelőszerkesztők! Az alábbi beszámolót előszedésben, kiugrató betűtípussal őrizzétek alkalomadtáig. Ne járjunk úgy, mint a hatodik bányászjárásnál, hogy divatjamúltnak vélt kifejezéseket kellett keresgélnünk lapzártakor.
Szép tavaszi (nyári, őszi, téli) napra ébredt Petrozsény, amikor megjött a hír, hogy Miron Cozmát takarékossági okokból elköltöztették abból a zárkából, amelyet pártelnöke (C. V. T.) és pártfőtitkára (Gh. F.) az államfőnek szemelt ki. A bányászok természetesen azonnal elindultak Bukarestbe, de most még titkosabb szervezési keretet biztosítottak az akciónak. Senki semgyanította, mi készül, amikor a mintegy több autóbusz és személygépkocsi nekivágott a Völgynek. A járművek számában ellentmondóak az adatok, az azonban biztos, hogy mintegynél többet nem vehettek igénybe, ugyanis a hatodik bányászjárásnál a többit a rendőrök pozdorjává törték.
A Zsil völgykatlanának déli kijáratánál váratlanul Temesvár felé fordultak, mire a közlekedési miniszter azonnal leállította a forgalmat a Mangalia–Bukarest vasútszakaszon, hogy elvágjaannak a bányászcsoportnak az útját, amely esetleg erről közelítené meg a fővárost. Az újságírók azonban a hírszerzőket megelőzve nemsokára jelezték, hogy a bányászok a fogarasi műútonpróbálkoznak a sínek lefektetésével. Könnyűszerrel félretolták az évek óta ott ragadt járműveket, lapzártakor már az alagútban lévő jégbarlangon igyekeznek áthatolni (ha a hetedik bányászjárás a július 17–30. közötti nyárra esik, a mondat második fele törlendő).
A rendfenntartó erők ez alkalommal még szigorúbban titokban tartották a barikád felállításának idejét és helyszínét, azt maguk a rendőrök sem tudták. Így annak a rendőr őrnagynak, aki az utolsó pillanatban vette észre, hogy nem a hivatalosan felállított torlaszban foglalt el hadállást, fogalma sincs, mivel törték el a lábát.
Később, amikor mindenki azt kezdte hinni, hogy CD-lemezről ismétlik a történelmet, hirtelen előbukkant a sötét éjből a csendőrtorlasz. A pajzsos katonák szétkergették a bányászokat, majd eltöprengtek azon, hogyan tegyék mozgásképtelenné a járműveket. Három lehetőség kínálkozott: 1., a gumiabroncsok kiszúrása, amellyel Miron Cozma következő költöztetéséig munkát adtak volna az autószerelőknek, 2. az ablakok bezúzása, a belső kényelmi berendezések teljes felszámolása, a Fakaruszoknál a fapadok összetörése, lásd a hatodik bányászjárást, 3. a járművekfelgyújtása. Az utóbbit választották. Logikus, nem? Rendőrlogikus: ha az ötödik bányászjáráskor az adófizetők pénzén vásárolt rendőrkocsikban esett kár, most fizesse meg ugyanaz az adófizető a munkásszállító buszokat, a bányászkülönítménybe gyanús módon bekeveredett mentőkocsikat és a bebiztosított személygépkocsikat. Ha lúd, legyen kövér.
Természetesen azonnal megkezdődött a latolgatás, hogy az újabb véres események mennyiben befolyásolják az ország nemzetközi megítélését. Mint várható volt, olyan vélemény is elhangzott, hogy a bányászok újabb megmozdulása direkt jót tett, mert a világ előtt bebizonyította a jogállam erőteljességét, azt, hogy ebben az országban bármikor át lehet költöztetni egy elítéltet egyikcellából a másikba.
A hetedik bányászjáráskor is elemükben érezték magukat a tévésómanok, megint nap- és éjhosszat sopánkodtak a kamerák előtt, hogy nahát, hogy mik vannak stb. Vajon nem éppen ők buzdítják a bányászokat újabb és újabb járásokra?
(Bármennyire kacérkodik velünk ez a gyanúlehetőség, hessegessük el. Ők mindig találnak zaftos témát. Emlékeztetnénk arra, hogy az ötödik és a hatodik bányászjárás közötti uborkaszezonban egy ilyen állandó „elemző”, Bogdan Teodorescu mivel próbálta sarokba szorítani a frissiben miniszteri hivatalba iktatott Eckstein-Kovács Pétert. Azzal, hogy az RMDSZ miért nem tiltakozott, amikor külföldi tévések magyar áldozatnak tüntették fel Cofariut, miért nem tisztázta a román tisztességen esett foltot. Teodorescunak még mindig Cofariu fáj, nem az 1990. márciusi marosvásárhelyi pogrom hat magyar áldozata, nem az, hogy Cofariut éppen úgy terrorakcióra mozgósították, mint a Zsil-völgyi bányászokat, és hogy ha ezek a megmozdulások a háttérben meghúzódó erők felelősségre vonása nélkül többször megismétlődhetnek, azok olyan nyomot hagynak az ország megítélésén, amelyet az RMDSZ mindennapi hűségeskűvel sem képes közömbösíteni.)
A legutóbbi – egyesek szerint szintén legutolsó –, a hetedik bányászjárásnak látszólag nem volt vezéregyénisége, ugyanis, mint említettük, Miron Cozmát éppen lefoglalta a költözés. Akkor hát ki vagy kik mozgatták katonás fegyelemmel a tömeget? Talán éppen azok, akik korábban Miron Cozmát ösztökélték. A hatodik bányászjáráskor is megfigyelték, hogy amikor a hírhedt bányászvezér már szinte beletörődött az ítéletbe és megpróbálta lefújni az akciót, valaki szűkebb környezetéből úgy oldalba bökte, hogy elakadt a lélegzete. Ilyesmi 1991 szeptemberében is megtörtént. A băneasai állomáson már összegyűlt és bevagonírozásra váró bányászokat Miron Cozma csak azután hajtotta megint csatarendbe, miután haditanácsából többen határozottan meglökdösték, hogy csak úgy lődörgött a bányászsisak a fején. Ezeket a „bányászokat”, akik úgy ismerték Bukarestet, mint a valódi bányászok a tárnákat, nem ártana megkeresni. Hogy ne lehessen nyolcadik bányászjárás.