Univerzális párt


Bizonyos RMDSZ-körökben, főképpen a kormányba kerülés óta, axiómaként kezelik azt a vélekedést, hogy a magyarság érdekvédelmi szervezetének az egész ország ügyeivel foglalkoznia kell, legfőképpen azért, mert így állítólag el lehet hallgattatni a vádaskodást, hogy az RMDSZ-nek csak a magyar probléma fáj.
Ez az álláspont eddig is erősen megkérdőjelezhető volt. Először azért, mert számtalanszor bebizonyosodott, hogy Romániában a magyarellenes vádaskodásokat esetleg csak cáfolgatni, visszaveregetni lehet, elnémítani nem. Amikor nincs komolyabb téma – például a rendőrség szétveretése egy rögtönzött terrorista különítménnyel –, akkor bármilyen mocskolódást olyan friss erőbedobással vesznek elő, mintha cáfolatáról sosem hallottak volna. Másodszor: miért vennénk zokon éppen azt a kötekedést, amely az RMDSZ statútumából fakad? Mert ugyan miért foglalkozna egy szervezet mással, mint amiért létrejött? Senkinek sem jut eszébe például az Iliescu-féle pártnak szemére hányni azért, mert nem akarja védelmezni az egykori gyár-, föld- és háztulajdonosok érdekeit. Ez a tömörülés egész egyszerűen nem azért jött létre, hogy a régi magántulajdont védje, hanem éppen ellenkezőleg: hivatása szerint arra kell vigyáznia, hogy tagjai és szimpatizánsai alkossák az új vagyonos réteget.
A harmadik és legfontosabb aggály: miért foglalkozna az RMDSZ azokkal, akik ezt a figyelmességet határozottan elutasítják? Ugye, nem nyughattak, amíg a magyar idegenforgalmi minisztert ki nem fúrták. Kitehette a lelkét a moldvai és a mócvidéki faluturizmusért, és viszonylag elhanyagolhatta a székelyföldit, mégsem nézték el neki, hogy az „etnikai” párt tagja. Most pedig az össztűz az egészségügy-miniszter ellen fordul, hogy a románok egészségét nehogy egy magyar tegye tönkre – ha egyáltalán még lehet rontani a mostani morbiditási helyzeten.
A bányászjárás idején különösképpen idegesen reagált a román közvélemény bizonyos része az RMDSZ-vezetők állásfoglalásaira. Mértékadó vélemények szerint minden egyes RMDSZ-nyilatkozat növelte a nagyromániások és azok táborát, akik hajlottak arra, hogy igazat adjanak a bányászoknak. Vagy nem is hajlottak, csak az RMDSZ-szel szembeni leplezetlen ellenszenvtől hajtva álltak a baloldali táborba. Sokszor úgy éreztük, hogy egyes tévéhíradósok erre rájátszottak, szándékosan az elsők között állítottak meg RMDSZ-politikusokat, hogy na, mit szólnak hozzá. És persze hozzászóltak. Nem hárították el szerényen a felkérést, arra hivatkozva, hogy a román főváros védelme nem egy olyan kisebbség képviselőinek a dolga, amelynek csak jelentéktelen része és véletlenül vagy átmenetileg él Bukarestben. Többet használtak volna az ügynek – az országos ügynek –, ha a koalíciós partnerekre bízzák a közszereplést, ők maguk esetleg a háttérből sugalmaznak megoldási lehetőségeket a hozzájuk közelebb álló nemzetközi példák alapján. Például elgondolkoztathatták volna a kollégákat arról, hogy egy szomszédos és baráti országban a taxisblokáddal szemben miért mutatkozott tehetetlennek a belügy, a vasutasblokád idején pedig hogyan hagyták a saját levükben főni a sugalmazókat, a szervezőket és a sztrájkolókat egyaránt.
A közröhejbe fulladó rendkívüli parlamenti ülésen való szereplésből is kimaradhatott volna az RMDSZ, ha nem érzi kötelességének a teljes mellbedobást kivétel nélkül minden problémában. Senki sem sértődik meg, ha a rendelkezésre álló percekről időtakarékosságra hivatkozva a frakció lemond, vagy azokból átad a koalíciós pártoknak. Esetleg a függetleneknek. Pruteanu minél hosszasabban, minél lendületesebben, minél kimerítőbben hadonászik, annál közelebb kerül a partvonalhoz.
Az univerzális szerepvállalás témájához akkor is bátorkodtam hozzányúlni, amikor egy képviselőnk nagy sebtiben kifejtette véleményét a moldvaiak pártalakításáról. Az illető heves reagálása nem maradt el. Érvelésének pillére az volt, hogy mivel az RMDSZ kormányban van, képviselőinek mindennel kapcsolatban állást kell foglalniuk. Bizonyára ezúttal sem kerülöm el sorsomat, ezért előrebocsátom válaszomat. Valóban, bárkinek, bármivel kapcsolatban joga van véleményt nyilvánítani. Politikusoknak pláne. De amiben nem vagyunk közvetlenül érdekeltek, legyünk visszafogottabbak, ne próbáljuk megjátszani az élharcosok szerepét. Nekünk sem esik jól, ha mások beleütik az orrukat a mi dolgainkba. Például a romák képviselője gyakran kifejti, hogy nem kell a szeparatista magyaroknak egyetemet, autonómiát meg mindent megadni. Mi köze hozzá? És ha pártja majd (nemsokára) kormányba kerül, mindezt kötelességérzetből teszi majd? Alig várjuk?!