Utalások tekintélyes információforrásokra


Radu Sârbu parasztpárti polgármesterjelölt szerint Funar nemsokára ismét lecigányozza Iliescut, ugyanis minden jel arra vall, hogy az RNEP megismétli a négy évvel ezelőtti taktikáját: kinevezi magát ellenzéki pártnak, hogy ne osztozzon a katasztrofális kormányzás felelősségében.
A Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt kolozsvári székhelyén, a Fürdő utcai RMDSZ-székház szomszédságában, de sokkal előkelőbb villában – szombaton sokrétű politikai helyzetelemzésben részesülhettek az újságírók. A négy évvel korábbi helyhatósági választások tanulságaival kapcsolatban ez alkalommal is elhangzott, hogy Funart voltaképpen Budapest választtatta meg Kolozsvárnak az akkori honvédelmi miniszter nyilatkozatával, miszerint a magyar hadsereg kész megvédelmezni a határon kívül élő magyarokat. Az idén azonban minden biztosíték adott arra, hogy a magyarországi politikusok nem avatkoznak bele az itteni választásokba. Kérdésünk így hangzott: mi a biztosíték arra, hogy az idén nem segít be az RNEP-nek a televízió? Budapestről naponta be lehet gyűjteni meggondolatlan kijelentéseket, vagy ha éppen nincs kéznél, ki lehet találni. De ez még nem elegendő egy jelölt felfuttatásához. A magyar honvédelmi miniszter négy évvel ezelőtti kijelentése is teljesen hatástalan maradt volna, ha a román televízió nem csap vele riadalmat a kampánycsendben.
Válaszában Radu Sârbu kifejtette véleményét, hogy Für Lajos akkori kijelentése korántsem volt megfontolatlan. Budapestnek az volt az érdeke, hogy Romániában a legvadabb, legszélsőségesebb politikusok is bejussanak a hatalomba, ezért tudatosan hergelte a közvéleményt. Ez a cél megegyezett a bukaresti nagypolitikai törekvésekkel. Corneliu Vadim Tudor sem véletlenül került a hatalmi csúcsra. Az idén azonban más a helyzet. A televízió besegítése?... Nemcsak az, hanem a hatalmi besegítés is elmarad. Sőt... Radu Sârbu utalt nagyon tekintélyes forrásból származó információkra, de mivel azok bizalmas jellegűek, nem bocsátkozott további részletekbe.
Hogy az akkori budapesti kormányzatnak tervei voltak-e Funarral, arról vég nélkül vitatkozhatnának az érdekeltek. Az azonban mindenképpen sokatmondó, hogy az ominózus kijelentésnek ilyen értelmezése is lehet.
A sajtótájékoztató egyébként a kolozsvári magyar választópolgárok és az RMDSZ iránti rokonszenv jegyében zajlott le. Az RMDSZ nem azzal kezdte a pártközi puhatolózó tárgyalásokat, hogy pozíciókat követelt magának a leendő helyi tanácsban. A magyar politikusok belátják, hogy ez a létrejövő tanács erőviszonyaitól függ majd, míg a konvenció legkisebb politikai alakulatai is azzal kezdik az alkudozást, hogy alpolgármesteri széket akarnak. Nem véletlenül hangzott el a kérdés, hogy akkor miért éppen a legkomolyabb szövetségest tették ki a konvencióból, mire Ioan Vida Simiti és Mircea Gavrilă parasztpárti tanácsosok is pontosítottak: szó sem volt kitevésről. Az RMDSZ lépett ki, mert nem értett egyet a protokoll módosításával. Ettől függetlenül a parasztpárt és a konvenció számít a magyarok szavazataira a polgármester-választáskor.
A továbbiakban dióhéjban Radu Sârbu véleménye aktuális problémákról: • Kolozsváron bárhol lehet történelmi emlékeket találni, nem kell a Főtéren turkálni. • Az amerikai nagykövet díszpolgárrá jelölése a korábbi ellenséges nyilatkozatok után több mint meglepő, és ezzel összefügg az, hogy az Antonescu-szobor lekerült a helyi tanács napirendjéről. • Velencét fellendülés idején építették, a világ minden jelentős alkotása a virágzás jele; kivételt a diktátori akarnokság „alkotásai” képeznek, amilyen a bukaresti közigazgatási palota, vagy amilyenek Funar műemlékművei: ezek nyomorban születtek, és olyanok is. • A Bună Ziua lakótelep helyzetének rendezéséhez a parasztpárti tanácsosok is hozzájárulnának, de előbb ki kell lépni az illegalitásból. Egy ottani lakás több mint 100 000 dollár, nem érdektelen, hogy kik és milyen befolyással kezdhették meg a munkálatokat jóváhagyás nélkül. • Ami most folyik a polgármesteri hivatalban, nem egyéb rossz ízű heccelődésnél. Példaként az utcaseprők munkaeszközeinek ergonómiai áttervezését és az egy lejes költségvetési hozzájárulásra vonatkozó határozattervezetet említette. • Az RNEP áldatlan szerepe korántsem korlátozódik Kolozsvárra, egy pillanatra sem szabad feledni, hogy a kormány-koalíció tagja.