Forgatókönyv tévévitához


Bocsásson meg Horváth Andor, képtelen voltam végigszurkolni a kedd éjszakai szabadfogású teleferét az önálló magyar egyetem létjogosultságáról. Azt még figyeltem, hogy sorolni kezdte elveit, mire megszakították, hogy mondja végre az érveit... Elszenvedtem a prefektus műértő előterjesztését is pártjának és kormányának szerinte teljesen felesleges határozatairól, még az egyik Babeş-tanár fajelméletét, miszerint azért van kevesebb magyar diák, mert butábbak, mint a román fiatalok. Ebből a műfajból ennyi elég volt. Előző éjszakámat a kárpátaljai tragédiát bemutató dokumentumfilm keserítette meg, most ez a gyötrődés okozna álmatlanságot – hát nem, mindennek van határa.
Így nem tudhatom, hogyan állta a sarat Horváth Andor.
És ezután soha senkiről, aki a romániai magyarság érdekében kiáll a porondra, nem fogom tudni, hogyan vívja meg magányos harcát.
Egyetlen kivétellel: ha bajnokunk így kezdi:
– Uraim, szerepváltás következik. kivételesen nem én egyedül leszek a kisebbségi, hanem önök, ahányan vannak, megjátsszák, hogy ukrajnai románok, és tőlem függ a sorsuk. Tessék, kezdjék el, sorra, egyenként, hozakodjanak elő érveikkel, hogy miért volna szükség önálló román egyetemre Cernăuţi-ban. Előrebocsátom, hogy bármit mondanak, síkraszállok az ukrajnai román fiatalok akadálytalan beilleszkedéséért bárhol szép hazánk legtávolabbi csücskében, csak Cernăuţi-ban nem.
Nem volna nehéz ezt a fonalat követni, hiszen úgy megtanultuk, hogy lyukas tőle a könyökünk. Viszont megtörténhetne, hogy telefere-társak nehezen illeszkednének új helyzetükbe – képzeljük el például a nadrágtartós Tucát kisebbségi szerepben –, de akkor képviselőnk figyelmeztetné őket, hogy rajtuk van az ukrajnai románok szeme, tessék meggyőzően dolgozni.
Lenne némi izzadás! Képzeljük el, mit mondanának a kisebbségi román érdekek szószólói arra a mélyenszántó gondolatra, hogy a román fiatalok előtt is nyitva az út minden ukrán egyetemre, de mindhiába, nem jutnak be százalékarányuknak megfelelően, mert az ukránok lepipálják őket. Képviselőnk azt is kifejthetné, hogy az ukrán állam és nép a lehető legtoleránsabb a kisebbségekkel, az európai normákat messze meghaladva biztosítja jogaikat. Hogy ilyenszerű lódításoktól az európai normaismerőknek elakadna a lélegzetük, azzal a mi képviselőnk ne törődjön. Lám, mások is gátlástalanul gurítanak ekkorákat, és a kamera szeme sem rebben. Hozzászokott.
Képviselőnk a legpimaszabb akkor lenne, amikor váltig hajtogatná, hogy hiába írta alá ötszázezer ukrajnai román polgár a kérvényt az egyetemre, azt hogy mi kell nekik, sokkal jobban tudja az ukrajnai ukrán. Sőt, kizárólag ő tudja.
Többségi szerepjátszó képviselőnk a műsor közepén megkönyörülhetne a kisebbségi statisztákon, és kereken megmondhatná nekik: nézzétek, maflák, teljesen potyára töritek magatokat, én, a nagyukrán nagyhatalom csak akkor fogok nektek Cernăuţi-ban román egyetemet, vagy máshol, például a Kígyók-szigetén multikulturális főiskolát engedélyezni, ha egy sokkal nagyobb hatalom rám szól. Addig egy fityiszt.
Képviselőnk azt is elárulhatná, honnan tanulta ezt a magatartásmodellt, összefüggésbe hozva az 1945-ös egyetemlétesítést azzal, hogy a párizsi békekonferencia előtt feledtetni kellett a Maniu-gárdák garázdálkodásait. Lehet, hogy egyszer a Molotov–Ribbentrop határvonalat is meg kell erősíteni, akkor az ukrán tévészereplő is olyan nagylelkű lesz, hogy valóban meghaladja az európai normákat. Vagy legalább eléri.
Egyébként mindazok, akik végignézték, elragadtatással gratulálnak Horváth Andornak.