Gazemberség


Valakiket egy magyarországi újságban állítólag legazembereztek. Nem voltak azok, vagy nem azok voltak azok – akár így, akár úgy áll a dolog, tényleg nem szép dolog csúf jelzőkkel illetni talpig becsületes politikusainkat, akik érzésük szerint a lelküket kitették értünk az RMDSZ történetének nyolc évében, különösképpen az utóbbi két fényéves évben, amióta központi és helyi államhatalmi gépezetben tevékenykednek, illetve vannak. Érthető hát felháborodásuk, hogy nyílt levélben követelik Tőkés Lászlótól szavai megválogatását.
Viszont érdekes volna felleltározni, hogy ugyanazokra a személyekre milyen jelzőket ragasztottak a román tömegtájékoztatási eszközök legnagyobb nyilvánosságával a koalíciós partnerek. Ezek között a legenyhébb az, hogy aljas zsarolók. De elhangzottak olyan rágalmak is, hogy hazaárulók. Birtalan Ákos, az egykori szépreményű kirándulásügyi miniszter levitézlése után több hónappal fél éjszakát betöltő téma volt egy teleferében, amelyben az Adevărul főnökeinek biztosítottak magamutogatási lehetőséget, és amelynek keretében az új miniszterelnök ígérgette, hogy utánanéz az egykori RMDSZ-miniszter viselt dolgainak. És úgy kapásból eszünkbe jut, hogy a titkosszolgálat kiszolgáltatta Bárányi Ferencet, mióta az egykori egészségügyi miniszter neve mellől ritkán hiányzik egy olyan jelző, amelynél a gazember sokkal enyhébb. Ez is a koalíciós bajtársak műve volt, hiszen a titkosszolgálat kinek a kezében van, ha nem a kormányéban. (Ha más irányítja, akkor nem beszélhetünk működő kormányról.)
A romániai magyarság számtalanszor felszisszent, amikor a nyolc éve tartó nyílt nacionalista uszításban az RMDSZ tisztségviselőit, az egész szervezetet, mi több, az egész kisebbséget minősíthetetlen jelzőkkel sértették a román parlamentben, kormányban, televízióban, írott sajtóban. Érdekes, hogy a mostanihoz hasonló határozott, testületi fellépést egyetlen súlyos gyalázkodás sem váltott ki. Időnként vezetőink részéről elhangzottak fogadkozások, hogy mocskolódást tovább el nem tűrünk, törvényes úton követelünk elégtételt. Ami még egyetlen alkalommal sem történt meg. Pedig az RMDSZ vezetőségében bőven vannak olyan ügyvédek, akik otthonosan mozognak a bíróságokon.
Bizonyára sejtik, hogy a román hatalommal való perlekedésben kevesebb az esély a sikerélményre.