Időszerű


Nyolc és fél éve, pontosabban az RMDSZ megalakulásától kezdve szünet nélkül halljuk, hogy a romániai magyarság egyik vagy másik elvárása éppen nem időszerű. És a dologban az a fájdalmasabb, hogy nemcsak a mindenkori hatalom int bennünket a világvége utánig tartó türelemre, hanem az RMDSZ-vezetőségnek éppen az a része, amely közelebb áll a hatalomhoz, tehát amely a legtöbbet tehetne az éppen időszerűtlennek kinevezett igények megvalósításáért.
A kezdeti az idealista álmokra, például a kolozsvári Bolyai Egyetem természetszerű visszaállítására a románok és a magyarok meghatott összeborulása nyomán, a válasz az volt, hogy ne legyünk szeparatisták. Ha nem, hát nem, akkor ez a probléma nem időszerű, de legalább a marosvásárhelyi Bolyai Líceumot meg tetszenek engedni? Az sem ment együtt–impreună, hát akkor szintén időszerűtlenné vált. Ezután – és csakis az első kudarcsorozat után és főleg a jogos kisebbségi igényeket elfojtani akaró pogromkísérlet után – került napirendre az autonómia, az államhatáron belüli önrendelkezés szükségessége. Aminek az időszerűségét felvetni éppen most azért nem időszerű, mert kormányban vagyunk, ugye. Korábban meg éppen azért volt nehéz dió, mert nem voltunk kormányban, ugye.
A példákat hosszasan sorolhatnánk, a kétnyelvű feliratozástól a kisebbségi vagyon visszaszolgáltatásáig, vagyis olyan ügyekkel kapcsolatban is, amelyek a mérlegben a pozitív oldalra szoktak kerülni. A sajnálatos az, hogy alig valamivel több kétnyelvű helységnévtáblánk van (bemázolatlanul), mint a nyílt nemzeti- kommunista diktatúra idején, és körülbelül pontosan annyi ingatlant adtak ténylegesen vissza, mint 1989 előtt. Ez is annak tulajdonítható, hogy vezetőink nyolc és fél éve várnak a megoldás időszerűségére. (Bezzeg a negyvenes évek végén, amikor államosítottak – pontosabban: nemzetiesítettek –, a hatalom akkori birtokosai pillanatig sem gondolkoztak azon, hogy a kilakoltatottaknak van-e hova költözniük.)
Különleges eset a kettős állampolgárság, vagy állampolgársági kettősség kérdése. Nem azért, mert maholnap majdnem minden más nemzet fiai számára időszerű, csak éppen számunkra nem, hanem, mert a megoldás elhalasztására érdekes érvet találtak. Azt mondták, nem fogadhatjuk el azt, amit fel sem ajánlottak. Nagy kunszt lenne csak azért hadakozni, amit felajánlanak! Ez a politikusi logika vezet a számunkra felajánlott zsákutcába, amelynek a nemzetállamépítés jelenlegi szakaszában multikulturalizmus a neve.
A nyolc és fél éves tapasztalatból leszűrhetjük a tanulságot, hogy ha valami kevésbé időszerű, akkor az csakis a jövőhöz képest értendő. Vagyis a Bolyai Egyetem ügye időszerűbb volt 1989 decemberében, mint 1996 novemberében, 1997 januárjában úgyszintén sokkal időszerűbb volt (de nagy erőbedobással elszimpóziumozták), mint a NATO-fintor után, ma mérhetetlenül időszerűbb, mint esetleg az ezredforduló után lesz. Viszont az RMDSZ ezredfordulói vezetőségének mégis a lehető legidőszerűbb lesz a Bolyai Egyetem (ha addig meg nem valósul). A mindenkori RMDSZ-vezetőségnek minden olyan törekvés a lehető legidőszerűbb kell hogy legyen, amely a romániai magyarság létérdekeiből fakad.
Azért is roppant időszerű a szeptember 12-i alsócsernátoni tanácskozás, mert az időszerűtlenségre való hivatkozás politikájának elvetése nélkül kétségessé válik az RMDSZ további létének időszerűsége.