A részvevő meglátásai


Az RMDSZ parlamenti frakcióinak együttes ülésén lezajlott vitáról BUCHWALD PÉTER véleményét kérdeztük.
– A szokásos kéthetenkénti közös frakciógyűlésen a képviselőháziak javaslatára napirendre került András Imre indítványa, hogy üdvözöljük a FIDESZ-nek azt a kezdeményezését, hogy Trianon óta első ízben magyarországi politikai intézménybe erdélyi magyar személyiséget juttatott be. A parlamenti tagok nagyobb része elismerte, hogy a FIDESZ a pártok közti leosztás elve alapján a maga helyére azt javasol, akit akar, de akkor az illető a FIDESZ-t fogja képviselni. Az eljárás viszont vitatható, mert ha az alapszerződés, a megbékélés, a szubszidiaritás tekintetében egyetértünk a konzultálás szükségességében, miért nem kérték ki ebben a kérdésben is az RMDSZ véleményét? A probléma kényesebbik része az, hogy Szőcs Gézának még tisztázatlan anyagi ügyei vannak, vitatható a helye egy ellenőrző bizottságban. Tehát maga a kezdeményezés jó, de a jelölés vitatható.
– Van-e valami kapcsolat Szőcs Géza ellenőrző bizottságba való bejutása és aközött, hogy adóssághalmazával hirtelen megtelt a hazai magyar és román sajtó?
– Nem valószínű, hogy semmi kapcsolat sem létezne a kettő között. Csak annyit tudok biztosan állítani, amit Markó Béla mondott a közös frakcióülésen: meglehet, az ő hibája, hogy az eltelt három esztendő alatt nem hozta nyilvánosságra az anyagi kérdést, mert óvni akarta az RMDSZ presztizsét, Szőcs Gézának, a szövetség egykori főtitkárának, szenátorának a tekintélyét. A felszólalók közül többen ezt hibának vélték. Én is úgy érzem. Hogy most miért került a nyilvánosság elé? Feltehetően azért, mert ellenőrző bizottságba olyan embert jelölni, akinek függőben lévő anyagi ügyei vannak, súlyos hiba. Persze, meglehet, hogy most összecsapnak a Szőcs Géza-pártiak és a Szőcs-ellenesek. Ez a vita elgaloppírozzhat az érzelem területére, pedig alapvetően jogi kérdés: az ártatlanság vélelme alapján mindaddig, amíg az a bizottság, amelyet testületi döntés értelmében ki fogunk nevezni, nem mond szakavatott véleményt, addig ne bocsátkozzunk minősítésekbe.
– Szőcs Géza ellenében felmerültek más javaslatok, például a bukaresti illetőségű Gálfalvi Zsolt neve. Ezzel kapcsolatban elhangzott-e vélemény az együttes ülésen?
– Tévedés, nem a Szőcs Géza helyébe, hanem a kuratóriumba. Ami egészen más, és amelyben több helye is van a határon túli magyaroknak. A múlt szombaton Kolozsváron a Szövetségi Egyeztető Tanács hat nevet rögzített, ezek közül tudok Vetési Lászlóról, Benkő Samuról, Gálfalvi Györgyről... De most nem is ez a lényeg. Tehát ez a kuratórium és nem az ellenőrző bizottság.
– A Szőcs Géza ellen irányuló leleplezéssel a Kolozs megyei szervezet elnökére is rávetítették a gyanú árnyékát.
– Valóban, az újságokban olvastam Borbély Ernő és Molnos Lajos nevét is... Őszintén szólva nem tudom, miről van szó. 1992 szeptemberétől vagyok szenátor, amikor Molnos felvette a pénzt, már ő volt az elnök. Nem tudom elhinni, hogy Molnos ebben sáros lenne, valami elszámolási hiba lesz.
– Vajon nincs a levegőben a lavina veszélye? Hogy más függő pénzügyek is kiderülnek?
– Adja a Jóisten, mert ha valami hibát mi elkövettünk, az az volt, hogy mellőztük a teljes nyilvánosságot. Ha valami kiderül, az is jobb, mint a sötétben való tapogatózás.