Újra a kisvállalkozók adójáról


Kedvező elbírálást ígérnek a megyei tanácsban
Pálfi Zoltán megyei tanácsos, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének titkára tovább puhatolózott a kisvállalkozásokat sújtó új adórendszerről, és értesülései biztatóak. Fenntartja álláspontját, hogy a működési engedélyeket nem tanácsos visszaadni, viszont a reális adókiszámítást igénylő kérvényeket mielőbb be kell adni a megyei tanácshoz és az adóhivatalhoz.
Ez azért fontos, mert bár az új adórendszert kormányrendelettel vezették be, a kisvállalkozások adója a helyi költségvetésbe folyik be, és a megyei tanács önállóan dönthet ebben a kérdésben. A kérvényekkel megindokolt esetekben eltekintenek a kormányrendelet táblázata alapján megszabott összegtől, amely Kolozs megye illetékesei szerint is túl magas, megkérdőjelezi a kisvállalkozások jövedelmezőségét, és az adómorál emelése helyett feketemunkára ösztönöz.
Pálfi Zoltán akkor beszélgetett erről Serban Gratiannal, a megyei tanács alelnökével, amikor a költségvetésről tárgyaltak, újabb tartalékok után kutatva útépítéshez és -javításhoz, gázvezetékhez. A közhasznú befektetések kereteinek bővítéséhez igényelik a képviselők, szenátorok, miniszterek közbenjárását központi intézményeknél, és igyekeznek reálisan felmérni a megyei bevételeket. A magán- és családi vállalkozóktól származó adóbevételek kapcsán vetette fel az RMDSZ-titkár a Szabadság olvasói által is jelzett visszásságot, hogy egy kisvállalkozó bármilyen körülmények között – például betegség miatti kiesés, válság okozta üzleti pangás stb. esetén is – feltételezett bevétel alapján adózik. A megyei tanács alelnöke is azon a véleményen van, hogy ezt a határozatot nem szabad gépiesen alkalmazni, az érdekeltek tegyék le a megyei tanácshoz és az adóhivatalhoz a fellebbezést idei adókivetésük ellen. Amely mellesleg már az első évnegyedre is érvényes lenne, hiszen a kormányrendeletet decemberben fogadták el.
A megyében összesen – városon és falun – 7812 magán- és 2456 családi vállalkozást tartanak nyilván. Ha feltételezzük, hogy egy vállalkozás egy átlagos család négy személyét tartja el, akkor mintegy 40 000 ember létfenntartását veszélyeztetné a kormányrendelet merev alkalmazása. Mi több, a vállalkozókat arra ösztönözné, hogy a már kialakult megrendelői körüknek iparengedély nélkül dolgozzanak tovább, így a megyei tanács költségvetése az eddigi szerényebb, de biztos adóbevételtől is elesne. Az iparengedély nélküli iparűzést azonban senkinek sem ajánljuk. Az adóbevételek csökkenésekor a „fináncok” nagyon megélénkülnek, a legrafináltabb módszerekkel nyomozzák ki az adócsalókat.
Pálfi Zoltán még felhívta a figyelmet, hogy több kisvállalkozó az eddiginél is kevesebb adót fizethet, ha figyelmesebben elolvassa a működési feltételeket. A napokban beszélgetett egy 70 éves vállalkozóval, aki nem tudta, hogy tekintettel korára, 50 százalékos adókedvezményt kérhet.