Kisvállalkozó-nyúzási kísérlet


Van ellenszer
Február 19-én a megyei tanács határozatot fogadott el a kisiparosok, utcai árusok és fuvarosok feltételezhető évi jövedelméről, amelynek megfelelően adózniuk kell. Az intézkedés „eredményre”: sok vállalkozó működési engedélyének visszaadását latolgatja.
Szathmáry Ferenc műköszörűs például, aki panasszal fordult szerkesztőségünkhöz, otthonában berendezett kis műhelyében tavaly 1,9 millió lej bevételt valósított meg, 400 ezer lej anyagi ráfordítással, tahát 1 500 000 lej tiszta nyereség után fizetett 225 000 lej adót (kedvezményesen, mert nyugdíjas). Idei feltételezett jövedelme 10 millió lej lenne, amiért az adó meghaladná a 2 millió lejt, ezt a nyugdíjas kedvezmény csökkentené ugyan, de korántsem a realitás szintjére.
Nemcsak Szathmáry, hanem a környék több kisiparosa eltökélte, hogy április 1-jéig, az újabb negyedév kezdete előtt visszaadja iparengedélyét.
Pálfi Zoltán megyei tanácsos határozott véleménye:
– Azt senki se tegye. Inkább adjon be kérvényt a megyei tanácshoz, amelyben feltünteti tavalyi forgalmát és adózott jövedelmét, amelytől a legtöbb esetben nagyon távol áll az idei feltételezett forgalom, és kérje, hogy a valós jövedelméhez mérten számítsák ki adóját.
– Ha ilyen egyszerűen el lehet kerülni egy kisvállalkozó-nyomorító rendelet hatását, azt miért fogadták el a megyei tanácsban? Egyáltalán miért fogadnak el ilyen kétes értékű határozatokat?
– Nem a megyei tanácsban született meg az ötlet, a pénzügyminisztériumtól kaptuk az utasítást, hogy ezután a táblázatnak megfelelően vesse ki az adót a megyei pénzügyi hivatal. Az RMDSZ-tanácsosok nem szavazták meg a határozatot. Nem szavaztunk ellene, mert, úgymond, az RMDSZ is a kormánykoalícióban van, nem szavazhatunk saját kormányunk ellen, hanem tartózkodtunk. Megszavazta viszont az ellenzék, az RNEP, az RTDP, az agrárpártos, a nagy-romániás tanácsos.
Biztosan nem járja meg az a kisiparos, aki átcsúszik a következő negyedévbe? Nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy nem nyúzza meg az adóhivatal, ha reális adófelmérési kérvényét idejében benyújtotta a megyei tanácshoz? Kétségeinkre Pálfi Zoltán azt mondta, még biztosabbak lehetünk, ha Takács Gyula tanácsos, a pénzügyi szakbizottság tagja is véleményt mond.
– Pálfi Zoltán véleménye helytálló – mondotta Takács Gyula –, azzal egészíteném ki, hogy a kérvényt a pénzügyi hivatalhoz is be kell nyújtani. És a nyugtatömböt továbbra is használni kell. Azzal később is igazolni lehet a reális forgalmat, a kieséseket, amelyek év közben betegség vagy családi okok miatt bekövetkezhetnek.