Előfizetések kanadai adományból


Legutóbb mikuláskor adtunk hírt a kanadai magyarok gyűjtőakciójáról, amellyel már évek óta az 1990. márciusi marosvásárhelyi események legsúlyosabb kárvallottjait támogatják. Akkor 100 kanadai dollár sorsa függőben maradt. Az adományozók ezt az összeget a lapnak szánták. Nem is tudtuk volna szétosztani a több címzett között, mert két 50 dollárost Romániában sehol sem akartak beváltani. Megragasztott bankjegyre a mi váltóink finnyásak. Elutasítottak jobb és kevésbé márkás váltóházakban, bankokban, és utcai ügynököknél is hiába próbálkoztunk.
Ezzel szemben Magyarországon gondolkozás nélkül beváltották a két megragasztott kanadai 50 dollárost 100 német márkának megfelelő forintra, azt pedig itthon átváltoztattuk lejre. Szinte hajszálpontosan kijött 30 egyhavi előfizetéshez elegendő összeg. Már csak a technikai feltétel hiányzott ahhoz, hogy átmeneti korszakunk legsúlyosabb kárvallottjain segíthessünk a kanadai adománnyal: azokon, akik már a Szabadság előfizetését sem engedhetik meg maguknak.
A harmincas névsort Pálfi Zoltántól, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének titkárától kaptuk meg. A listát nem közölhetjük, szegénységét senki sem szereti kirakatban látni. Összeállításának módszerét viszont elárulhatjuk. A titkár a város magyar lakosságát jól ismerő körzetfelelősöktől, tagdíjbeszedőktől kérdezte meg a legrászorultabbak nevét, címét.
Az akció, persze, akkor volna igazán sikeres, ha a harmincas listán szereplőkelőfizetését havonta megújíthatnánk. A 465 600 lejt a legkisebb kisvállalkozó is kiszoríthatja adóalapját csökkentő mecénáskeretéből, és ha ezt a gesztusát nyilvánosságra akarja hozni, még reklámozhatja is önmagát.
*
A napokban Kanadából jelezték, hogy az 1990-es március események egyik „hadiárvájának”, Tóth Erzsébetnek még küldtek egy bankutalványt. Mikulási beszámolónkból az adakozók megtudták, hogy férjével és kisfiával alkalmi munkából tengődik, elmaradt a háztömb közköltségével, és fennállt annak a veszélye, hogy amíg nem egyenlíti ki tartozását, nem vásárolhatja meg lakását. Adósságának kifizetésére küldték az utalványt, de az a címzett ismeretlen volta miatt visszament Kanadába. Marosvásárhelyről eddig ellentmondó hírek érkeztek Tóth Erzsébetről: állítólag valahol Marosvásárhelyen él, mások szerint Marosszentgyörgyön költözött más címre. Talán éppen adóssága miatt. A megyei RMDSZ-szervezettől ígéretet kaptunk, hogy megkeresik, címéről és sorsának alakulásáról értesítenek. Talán a szomorú évfordulóig okosabbak leszünk.