Személyzeti monokultúra a multikulturális könyvtárban


Heves vitának lehettünk fültanúi a CD Radio jóvoltából: Doru Radosav, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár igazgatója kétségbe vonta, hogy Horváth Andor, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar tanszékének előadótanára jogosan tette-e szóvá a könyvtár személyi állománya egyensúlyának megbomlását. Mi volt ennek a beszélgetésnek az előzménye? – érdeklődtünk Horváth Andortól.
– A könyvtár magyar vagy magyarul tudó személyzetének apadása nemcsak az 1989 előtti időket jellemzi, mi több, napjainkban vészes méreteket öltött. Ezt a jelenséget először az év elején a kolozsvári tévéstúdió adásában tettem szóvá Andrei Marga rektorral folytatott beszélgetés keretében, aztán márciusban a bukaresti Társadalmi Dialógus Csoport vitadélutánján ismertettem. Harmadik lépésként a nyár végén a szakminisztériumhoz intézett beadványban elleneztem a könyvtár aligazgatói tisztsége betöltéséért meghirdetett versenyvizsga feltételeit, amelyek megszorító jellegűek voltak. Azok alapján valaki a könyvtár meglévő személyzetéből léphetett volna előre a ranglétrán, anélkül, hogy kellő ismeretekkel rendelkezett volna a magyar nyelvű dokumentációs anyag feldolgozásához, kezeléséhez, rendszerezéséhez. A minisztériumhoz intézett beadványom nyomán a versenyvizsgát elhalasztották. Időközben a város polgármestere is megpróbálta befolyásolni az események alakulását, a könyvtár igazgatója pedig az Adevărul de Cluj napilapban közölt interjúban rólam is említést tett, hogy etnikai tisztogatásról nyilatkoztam. A CD Radio, hallgatói kéréseknek is eleget téve, ekkor látta elérkezettnek az időt arra, hogy meghívjon bennünket arra a beszélgetésre.
– Amelynek egyik jellegzetessége az volt, hogy a riporter nem állt a többségi vélemény barikádján, sőt, többször felkérte a könyvtárigazgatót, hogy térjen a tárgyra. Minek tulajdonítható ez a napjainkban ritka jelenség?
– A műsorszerkesztő, Cristina Stihi jelen volt a bukaresti Társadalmi Dialógus Csoport márciusi megbeszélésén, tájékozott a problémában, nem osztja a helybeli hangadók véleményét. Ezzel szemben kimondottan meglepett a Doru Radosav nagyon durva beszédmodora. Címkézett, sértegetett, érvelése olyan gondolkodásmódra utalt, amely szerint a problémákat nem megoldani, hanem szőnyeg alá kell seperni. Bár többször hangoztatta, hogy nem kellett volna a minisztériumhoz fordulnom a helyben megoldható problémával, elutasította a konzultáció lehetőségét. Az adás után is mondtam neki, folytassuk a tárgyalást, keressünk együtt megoldást, mire határozottan kijelentette, hogy ennek nem látja értelmét. Az ügyet nem tekintem lezártnak. A kolozsvári Egyetemi Könyvtár a minisztériumhoz tartozó intézmény, megkeresem a minisztert, aki ismeri a könyvtár helyzetét, felkérem, tűzze napirendre a személyi állomány egyensúlyának helyreállítását.
– Az előző miniszter állásfoglalását ismerjük, a lapban közöltük. A polgármesteri tiltakozásra úgy válaszolt, hogy a könyvtár munkaszervezésébe nem szólhat bele a helyhatóság, és igenis szükség van magyar vagy magyarul tudó, magyar kultúrát ismerő aligazgatóra. Viszont Andrei Marga első, már miniszterinek hangzó véleménye alapján, miszerint osztja George Pruteanu kisebbségi jogkorlátozó nézeteit, lehet-e reménykedni az Egyetemi Könyvtár személyi állományának minisztériumi beintésre történő helyreállításában?
– Lehet, mert az alapelv az, hogy a könyvtárnak két egyetemi közösséget kell szolgálnia. Ha a román és magyar könyvállománynak együtt kell maradnia, ha a könyvtár nem válhat szét két önálló részlegre, akkor egyformán jól kell hogy szolgálja mindkét közösséget. A személyzet bizonyos részének tehát értenie kell a magyar könyvtári anyaghoz. Ez tisztán funkcionális kérdés, nem politikai és nem közigazgatási probléma. Ha erre nem találunk megoldást szakmai szinten, akkor kell továbblépni, és a kormánykoalícióban is fel kell vetni. Helyben nem kezelhető ez a probléma, mert, sajnos, sokan természetesnek tekintik a magyar vagy magyarul tudó személyzet hiányát egy olyan egyetemi könyvtárban, amelyben a dokumentációs anyag jelentős része magyar, és amelynek magyar egyetemi közösséget is ki kell szolgálnia.