Ukrajnában a román gyerekek mindent románul tanulnak. Még...


Csütörtök délután, miután lezajlott az újabb heccparti az oktatási ormányrendelet szenátusi vitája során, a BBC román hírszerkesztői megszólaltatták ukrajnai tudósítójukat. A bemondónő ismertette Laurentiu Ulici szenátor józan érvelését, miszerint, ha biztosítani akarják az erkölcsi piedesztált ahhoz, hogy a határon túli románok számára megköveteljék a teljes körű nyanyelvi oktatást, akkor a romániai magyaroknak is meg kell engedni a történelem és a földrajz magyar nyelven való oktatását. Ezután az ukrajnai tudósító vázolta az ottani helyzetet.
Ukrajnában a román iskolákban az összes tantárgyat, így a földrajzot és a történelmet is románul tanítják. Azért ott sem fenékig tejfel az élet. A tudósító jelezte, hogy a tanárok nem értenek egyet az ukránból fordított tankönyvek bizonyos tételeivel, például azzal, miszerint a Molotov-Ribbentrop egyezmény előremutató mozzanat volt, mert ukrán országrészeket egyesített.
Mi tökéletesen megértjük ezt az álláspontot. Bukovinai román gyereknek arról áradozni, hogy mennyire méltányos volt az a hatalomváltás, amelyben dédapját Szibériába hurcolták beolvadni,vagy malenykij robotra kényszerítették hadi kárpótlás fejében, hát ez enyhén szólva szellemi perverzitás. Őszintén szurkolunk az ukrajnai román történelemtanároknak, sikerüljön nekik emberarcúbb történelmet tanítani. De attól tartunk, hamarosan ukránul lesznek kénytelenek bemagoltatni tanulóikkal a Ribbentrop-Molotov paktum haladó jellegének tézisét. Nem egyébért, de az ukrán nacionalistáknak is vannak külföldi hírszerzői, akik előszeretettel felkarolják George Pruteanu, Gheorghe Dumitrascu és társaik érveit.