Helyzetelemzés RNEP módra


Az iránytű is elsülhet
November 22-re rendkívüli országos tanácskozást hívat össze – határozta el Gheorghe Funar tegnapi sajtóértekezlete megkezdése előtt. Arra a kérdésre még nem tudott válaszolni, hogy felhívására hány megyei szervezet fog válaszolni, de akciójának sikerében nem kételkedik, és szerinte sikerül leváltani a mostani vezetőséget. Addig is elküldte negyedik fellebbezését pártjának központi bíráskodási bizottságához.
A pártnak és az országnak most különösen szüksége van egy olyan nacionalistára, mint Funar – hangsúlyozták a Román Nemzeti Egységpárt jelen lévő parlamenti tagjai, és valaki a monostori alapszervezetből, aki a Monostor Fiai tömeges kilépését helyezte kilátásba, ha a központi vezetőség nem vonja vissza döntését Funar kirekesztéséről. A helyzet jellemzésére felvázoltak egy különös forgatókönyvet: Cotroceni fel akarja morzsolni a politikai pártokat, a parasztpártot is, hogy a maradékokból összeálló párt segítse újra hatalomra három év múlva Emil Constantinescut. Az ország súlyos állapotát a Székelyföldön gyakorlatozó „paramilitáris” cserkészcsapatokkal szemléltették, amelyek fel vannak fegyverkezve iránytűkkel, és úgy járják a hegyeket, sőt, némelyik gyereknek még farkaskutyája is van, továbbá készül a folyosó Maros, Kolozs, Szilágy, Szatmár megyén keresztül, és ennek a tervnek a megvalósítását csak Funar keresztezi. Ha őt félreállítják, mindennek vége.
Bizonyára valaki a teremben nem tudta megőrizni a komolyságát, mert az asztalfőn elhangzott a figyelmeztetés, hogy senki se mosolyogjon, mert ez nagyon komoly dolog.