Sajtóferdítő-tanítvány a Campusban


Valami mikó a múlt heti Campusban elképzelte, mi lenne, ha megvalósulna Tőkés László javaslata, amely szerinte így hangzott a marosvásárhelyi kongresszuson: „amíg rendeződik az ügy a magyar egyetemmel, ő felajánlja a nagyváradi Sulyok István Református Kollégiumot, lennének szívesek a magyar egyetemisták odaköltözni”. Pénz, ugye, nincs, szegény gyerekek vághatnak neki gyalog, 4–5000 egyetemista vonulna felfelé a Királyhágón. Nem virággal, hanem karóval, hogy verekedhessenek a románsággal – cifrázza mikó a jelenetet teljesen öncélúan, úgyhogy kétségkívül ujjperec-gyakorlattal állunk szemben. A kutya sem figyelne fel rá, hegyezze csak a ceruzáját, hátha kibújik belőle némi tehetség. Ám ezek után még ő visítozik: „Azt, hogy a sajtó ferdít, már megszoktuk”.
Valóban megszoktuk. Ezért szótlanul eltűrtük, amikor a Pro tv a Babeş-Bolyai Egyetem multikulturális jellegének újabb befagyasztását összefüggésbe hozta Tőkés László kongresszusi felszólalásával, mintha az egybecsengene Horn Gyula látogatásával. Nincs mit tennünk. A Pro tv kolozsvári szerkesztőitől nem követelhetjük meg a tárgyilagos tájékoztatást. De miért tűrjük el a félrevezetést Kolozsvár egyetlen magyar napilapjában? Ugyanis Tőkés László idézett javaslata sohasem hangzott el. Nem diákot, hanem pénzt, állami támogatást kért azoknak a diákoknak, akik már ott vannak a Királyhágó túlsó oldalán.
Volt, aki a kongresszuson is félrehallotta javaslatát. Nem csoda. Néhányan szeretik félreérteni a tiszteletbeli elnököt, és a román sajtót előre gyártott, illetve félremagyarázott rémhírekkel traktálni. Mások a folyosó háttérzsongásából véletlenül hallottak ki olyasmit, hogy a tiszteletbeli elnök valami Bolyai-pótlékot talált ki. Ezt ott helyben tisztázta, hogy a Sulyokból a Bolyaitól függetlenül lehetne állami egyetemet létesíteni. Miért ne? Amikor létezett Bolyai egyetem, az egész országban összesen négy egyetem működött, és ma van vagy száz, ha a magánintézeteket is számításba vesszük. 1958-ban csak számunkra állították meg a fejlődést, ha valamicskét be akarunk hozni a lemaradásból, az nagyon természetes törekvés. Pláne, hogy benne vagyunk a kormányban.
Szó sem volt tehát a kolozsvári diákok átköltöztetéséről Nagyváradra, és aki ezt állítja, az a Pro tv kolozsvári szerkesztőségét utánozza. Mi célból? Az elkövető talán tudja. Feltételezzük, hogy pusztán valami rendkívülit akart mondani. Ehhez üdvös lett volna más közlési lehetőséget választani, kár lapunk hitelét rontani.