Jogtalan jogászok?


Folytatódik a méltatlankodás a jogtudományi tanszéken a magyaroknak elkülönített 30 hely miatt. A CD rádióban megjátszott vagy őszinte tárgyilagossággal – valóban nehéz megállapítani – az adásvezető a hét végén mindenkinek szót adott, és abba sem rekesztette bele a mondanivalót, aki a minisztériumi rendelkezés valódi céljára irányította a figyelmet. Arra, hogy a 30 helyet nem a román felvételizőktől vették el, hanem többletként adták a Babeş-Bolyai Egyetemnek magyar nemzetiségű fiatalok számára, akik egyébként, a nyelvi hátrány miatt, sokkal kisebb arányban jutnának be. Elismerésre méltó, hogy a rádióvitákon akad önkéntes, aki védelmezni próbálja a többség szemében népszerűtlen – vagy azzá feketített – jelenségeket. Talán Müller Lászlónak – a gyenge helyi adó hullámzó vétele miatt félrehallhattuk – köszönhetjük ezt a tisztázást, amely normális körülmények között lecsillapította volna a kedélyeket. Hiszen ha ez a 30 külön hely nem lenne, a többi 160 helyből foglaltak volna el jó párat a legfelkészültebb magyar felvételizők, és akkor még több jól felkészült román jelölt esik ki a versenyben. Ettől ki lenne boldogabb?
De hol vagyunk még a normális helyzettől! A higgadt magyarázat után tovább folyt a hisztérikus hüledezés. Hogy itt, Romániában a románoknak kell biztosítani az érvényesülési lehetőséget. És hogy nem adtak elkülönített helyeket más nemzetiségieknek, például a cigányoknak stb. Miért? Úgy talán teljes lenne az etnikai béke? Különben majd lesz nekik is elkülönített helyük. Sőt, külön egyetemük is. Csak ki kell várni szervezeti egységüket.
A felháborodás egyik oka a tudásszintbeli különbség. Hogy a román gyerekek sokkal magasabb jegyeket értek el románból. Miért kell ezen csodálkozni? Nem volna szégyen a román tanulók számára, ha csak annyira aprólékosan ismernék saját nyelvüket és irodalmukat, mint a magyar iskolában végzett társaik? És vajon nem ugyanúgy tevődik fel a kérdés a román történelemmel kapcsolatban?
Egyébként a felvételin az 5-ös érdemjegy nem azt jelenti, hogy az illető felkészületlen. Az 5-ös és a 10-es közötti különbség néhány hibapontban testesül meg, míg a teljes tudatlanság a 0-s és az 1-es körül mozog. Úgyhogy ne legyen kisebbségi komplexusa azoknak az egyetemi hallgatóknak, akik majdnem leverték a lécet. És főleg: legyenek erősek, ne törődjenek azzal, hogy a sajtó – még a szelídebb România liberă is – meghurcolta a nevüket. Nem könnyű a dolguk, rajtuk lesz a tanárok szeme – főleg azoké, akik hajlamosak a közönséges emberek fegyverének, a bosszúállásnak a használatára. Normális tanáraik azonban nem fognak különbséget tenni diákjaik között, mert nagyon jól tudják, hogy az egyetemen más a stílus, mint a középiskolában. Az általános műveltségszerzés szürke középszerűségeiből kiváló szakemberek válhatnak, az óvodai csodagyerekek, középiskolai eminensek pedig visszafejlődhetnek. Szinte általános jelenség, hogy az egyetemi évek során majdnem teljesen felborul a felvételin kialakult értékrend. Nem véletlen, hogy évek óta próbálkoznak a felvételi vizsga rendszerének megváltoztatásán.
Hogy ez mikor következik be? Nehéz megjósolni. De addig is megoldás volna az önálló Bolyai Egyetem újralétesítése. Az feleslegessé tenné az ilyen vitákat, hogy kik lopják ki a román diákok szájából a török technológiával sütött kenyeret.