Kölcsönös meghurcolások


Erdélyi körútja során Valeriu Stoica Kolozsváron is találkozott újságírókkal. A sajtóértekezlet azért is hasznos volt mindkét fél számára, mert lassanként felgyülemlik a tisztáznivaló a mostani hatalom és az újra egyre ellenzékibb hangnemre váltó, egykor a mai kormánykoalíciót hatalomra segítő újságok között.
A sajtó által mostanában nehezményezett egyik alapvető kérdés az, hogy miért torpant meg a korrupció elleni igazságszolgáltatás. Az igazságügyminiszter ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy nem mindegyik ügycsomó rendezése stagnál, de az igaz, hogy a legtöbbnél akadályt jelent az adatszolgáltatás számos intézmény közötti megoszlása. Sajnos, nem mindegyik hivatal képes gyors együttműködésre. Ezért különösképpen üdvözlendő az államelnöki kezdeményezés a korrupció elleni küzdelmet összehangoló bizottság létesítésére, de önmagában nem elég. A minisztérium a következő parlamenti ülésszakra törvénytervezetet készített elő a korrupció elleni eljárások meggyorsítására.
A Dacia Felix Bank sikkasztásgyanús ügyeivel kapcsolatos előzetes letartóztatások felfüggesztéséről Gavril Dejeu belügyminiszter olyan kijelentést tett, hogy Sever Mures,an és Horia Hossu előtt azért kellett megnyitni a fogházkaput, mert hamisított okirat került az iratcsomóba. Ezt az állítást Valeriu Stoica meggondolatlannak nevezte, és a jövőben kollégája részéről több együttműködési készséget várna el. A tévedés és a hamisítás között ugyanis lényeges a különbség. De az a körülmény, hogy az ügyvédek kiharcolták a vádlottak szabadlábon való védekezését, még távolról sem jelenti a felmentésüket.
Végül a sajtó és az igazságszolgáltatás közvetlen kapcsolatára terelődött a szó. Hogyan lehet az, hogy mostanában több újságírót hurcolnak meg a törvényszékeken, mint Iliescu idején? – tevődött fel élesen a kérdés, mire Valeriu Stoica beszámolt egy korábbi találkozójáról. Kolozsvári törvényszéki bírák panaszolták neki, hogy a sajtó meghurcolja őket. És a miniszter igazat ad a bíráknak. Állítása szerint a toll vagy a golyóstoll a legveszélyesebb gyilok – ha avatatlan kézbe kerül. Ezért a büntető törvénykönyvben módosítanák a sajtóperekre vonatkozó előírásokat, bevezetve a szakma gyakorlásától való eltiltást meghatározott időre. A kérdés elől, hogy ki gondoskodna az elítélt újságírók eltartásáról, a miniszter kitért, mondván, éppen ezért kellene megjelenés előtt minden mondatot alaposan megrágni.
Az öncenzúrára való felhívással Valeriu Stoica aligha járult hozzá az újságírók rokonszenvének megnyeréséhez a szaktárca és közvetve a kormány számára.