Szegény képviselők


Emil Tocaci liberális képviselő őszinte pillanatában megjegyezte, hogy a parlamenti tagok havi jövedelme – mindent egybevetve – több millióra rúg, mire felpattant Viorica Afrăsinei a társadalmi demokraták padsorából, hogy azonnal kérjen bocsánatot túlzásáért. Ő ugyanis átalányköltségei aprólékos elszámolásával bizonyítani tudja, hogy jövedelme elmarad az európai parlamenti tagok fizetésétől.
Szegényke.
A méltányos az lenne, ha jövedelme ugyanolyan arányban maradna el, mint például a hazai tudományos kutatók fizetése. De hogy ilyen veszély nem forog fenn, azt onnan tudjuk, hogy még egyetlen Iliescu párti képviselőre sem hatott az agyelszívás. Sem hatalmi, sem ellenzéki korszakukban. Vagy rájuk nyugaton különben sem tartanak igényt?