Jövő iránti nosztalgia


A koalíció nélkül nem lehet
Piteşti-en tartott tanácskozása után a Demokrata Párt képviselői magyarázzák a helyzetet. Ennek a feladatnak tett eleget vasárnapi sajtóértekezletén Iuliu Păcurariu is. Mint mondotta, fel sem tevődik a koalíció megkérdőjelezése, mert anélkül kormányozhatatlan az ország. Petre Romant idézte: az 1996-os választásoknak nincs győztese, egyik párt sem ért el 51 százalékot. De éppen ezért egyik koalíciós párt sem szánhat társának olyan szerepet, hogy az csak szavazzon meg minden javaslatot. A pitești-i tanácskozáson ezt szögezték le, valamint azt, hogy a reform DP által elképzelt gyorsabb ütemét nem engedik visszafogni. A népszerűtlen intézkedéseket most kell meghozni, hogy azoknak gazdaságélénkítő hatása mielőbb beérjen. Csak vesztésre játszó párt halogatja elevenbe vágó intézkedéseit a mandátum utolsó évére. Példának a Băsescu-díjat hozta fel, amely azért is jellemző, mert a közlekedésügyi miniszter az egyetlen, aki megvalósította tárcája reformját: leépítette a centralizált ágazati szervezetet, megvalósította mindhárom közlekedésfajta magánvállalkozási rendszerét.
A koalícióban folyó viták lényegét Păcurariu abban látja, hogy míg a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt a múlt felé nosztalgiázik, addig a DP a „jövő iránt érez nosztalgiát”. Érdekes módon magyarázta a földtörvény módosításával kapcsolatos nézeteltéréseket is. Szerinte a parasztpárti és az RMDSZ-es képviselők inkább érdekeltek egyénileg az 50 hektáros földtulajdonban. (Ezekben a pártokban több lenne a volt földbirtokos?) De a pártfegyelemmel nem lesz baj, amiben előzőleg megegyeznek, arra a törvénytervezetre a Demokrata Párt parlamenti tagjai fenntartás nélkül szavaznak – hangsúlyozta Iuliu Păcurariu.