Országkiárusítás egy kávé mellett


Grigore Zanc, a volt kormánypárt Kolozs megyei szervezetének elnöke újból szükségesnek tartotta sajtóértekezleten kifejteni nézeteit a Bolyai Egyetem újraalakításának helytelenségéről, amikor azt a jól ismert vélemények alapján a tanárok és a diákok nem akarják. Politikusi ambíciónak nem lenne szabad engedni, különösen olyan megalázó hajlongással, ahogyan Victor Ciorbea teszi – mondotta a helyi pártvezér, majd a Marianum épületének visszaszolgáltatását az egyháznak így kommentálta: ezzel a kormánnyal egy kávé mellett mindent el lehet intézni.
Alexandru Lăpus,an RTDP-s képviselő a földtörvény módosításával kapcsolatban kijelentette, hogy az nem a parasztság érdekeit szolgálja, hanem a bojárok és a grófok nagybirtokait akarja visszaállítani, jelezve, hogy mekkora problémák lesznek Alexandru Vaida-Voievod örököseivel, amikor követelni fogják Déscichegy és Bábolna határát. Külön probléma lesz Bonchida környéke – mondotta, anélkül, hogy megemlítette volna az egykori földbirtokos nevét.
Az európai integráció szigorú feltételeit az RTDP helyi vezérei aggodalommal szemlélik, szerintük itt mindent le akarnak építeni, ipart és mezőgazdaságot egyaránt, hogy másodrangú piaccá alakítsák át az országot. (Fizetésképtelen kereslettel?) Az pedig egyenesen pánikkeltés címszóba illik, hogy Lăpus,an szerint az ország jövőjét megjósolták az 50 000 lejes bankjegyen. Azon állítólag van egy folt, amely Romániát ábrázolja Erdély nélkül. Csakhogy a bankjegyen ott a dátum: 1996. És a jegybank kormányzójának aláírása: Mugur Isărescu. Aki az előző kormánynak is bizalmi embere volt.