20 hektár az igazságtétel határa


Nem megy át a parlamenten a földtörvény módosító javaslata – mondotta tegnapi sajtóértekezletén Iuliu Păcurariu demokrata párti képviselő. A szociáldemokraták nem szavaznak mellette, mert nem értenek egyet a földbirtok teljes visszaadásával, még a korábbi tervezetben szereplő 50 hektáros plafonnal sem. Ők a termelőszövetkezetbe bevitt földek tulajdonjogának 20 hektárig való visszaállítását tartják elfogadhatónak. Ugyanakkor nem tartják helyesnek az erdők magántulajdonának feltétel nélküli visszaállítását. Az erdőknek a környezetvédelem szempontjából is állami felügyelet alatt kell maradniuk. A törvénymódosító javaslatnak, persze, jó oldalai is vannak, mondotta a képviselő, például az, hogy az ültetvények, halastavak és más mezőgazdasági létesítmények magántulajdonba visszajuttatott területét csak társulási formában lehet hasznosítani. A törvénymódosítás gyorsított eljárásával sem értenek egyet, nem csoda, hogy megszavazása hajszálon múlott. Magának a törvénynek az elfogadása azonban lehetetlen lesz a 41 szociáldemokrata képviselő szavazata nélkül, de ez az incidens nem kérdőjelezi meg a koalíció létét. Legfennebb elvárják, hogy a jövőben ilyesmi ne forduljon elő, a parasztpártiak kérjék ki a véleményüket, mielőtt a parlamentbe erőszakolnak egy törvénytervezetet.
A másik téma – Păcurariu meglepetésére – ennél nagyobb érdeklődést váltott ki. Parlamenti bizalmaskodások alapján a Funar-Gavra viadalból az utóbbi győzelmére lehet számítani, a Román Nemzeti Egységpárt tényleges elnöke pedig Valeriu Tabără lesz. A jelenlévő újságírók szerfölött kíváncsiak lettek, hogy kiktől származik az értesülése, és a kolozsvári parlamenti tagok közül kik drukkolnak Funar ellen. Mint kiderült: mindenki. Még azok is – érdeklődtek Funar-barát újságírók – akik most nem lennének a parlamentben, ha Funar nem lett volna? Erre Păcurariu sorolni kezdte, mi minden nem lett volna Funar nélkül. Például alapszerződés-temetés, harminc fegyveres magyar támadás, negyven benzinkút, amely magyar tankoknak tartalékol üzemanyagot stb.