Magyar-magyar fórum Kolozsváron


Erdélyi nem hivatalos körútja során Németh Zsolt és Tirts Tamás, a FIDESZ-Magyar Polgári Párt országos, illetve budapesti szervezetének vezető tisztségviselői, országgyűlési képviselők, Mátis Jenő RMDSZ-képviselő meghívására fórumon találkoztak kolozsvári polgárokkal, és előadásokat tartottak, majd kérdésekre válaszoltak a magyar-román kapcsolatok tárgykörében.
Felvezetésében Németh Zsolt kifejezte irigykedését az RMDSZ-re, mert az már kormánytényező, míg a FIDESZ még egyszer sem jutott be a kabinetbe. Később Balázs Sándor kérdésére, hogy a FIDESZ vállalta volna-e az itteni kormányzással járó kockázatot, kifejtette, hogy az RMDSZ-nek meg kellett ragadnia az alkalmat, de ő maga nem dönthetett volna, mert nem ismerte a feltételeket. Az euroatlanti beilleszkedéssel kapcsolatban látja a fáziseltolódást, hallja a hangokat, amelyek még kormányköröktől sem idegenek, hogy Magyarországnak a nemzetrészek eltávolodása miatt sem szabad megelőznie szomszédait, de a FIDESZ-vezér ezt öngyilkosságnak tartaná. Fel kell kapaszkodni a vonatra, majd felsegíteni a szomszédokat is, a határ túloldalán lévő magyarsággal együtt. A romániai változás nyomán örömmel tölti el a hangváltás, az, hogy Adrian Severin a magyar külügyminisztériumi próbálkozások ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy ellenzéki pártvezetőkkel is találkozzon, de túlzott optimizmusra nem lát okot, ugyanis a jelenlegi magyar kormány nincs ráhangolva az új stílusú román külpolitikára. Erdélyi tapasztalata az, hogy túl nagy a bizonytalankodás az autonómiával kapcsolatban, pedig nézete szerint a kisebbségi önkormányzat az egyedüli rendezési mód.
Tirts Tamás a 30-40 százalékos reálbércsökkenést kiváltó nehéz gazdasági helyzet elemzése után jelezte, hogy az országgyűlésben mégsem a problémamegoldásra összpontosítanak, hanem a jövő évben esedékes választásokra. Ezt érzékeltetik a Tocsik-szerű botrányok, amelyek szálai magas régiókba vezetnek. A későbbiekben Bucur Ildikó kérdésére válaszolva kormánypárti vezetőket is megnevezett, mondván, hogy nem csak parlamenti mentelmi jogára alapozza bátorságát. A jelenlegi közhangulat egyébként olyan, hogy ha holnap tartanának választásokat, azokat az ellenzék megnyerhetné. Igaz, hogy az nincs felkészülve a győzelemre. Az MDF kettévált, a KDNP személyi és politikai ellentétekkel küszködik, a kisgazdák pedig a 20 százalékot meghaladó esélyükkel nem akarnak szövetkezni. Talán a választási menetek között mégis létrejön a szövetség, mert a FIDESZ városon, a Kisgazdapárt pedig vidéken erősebb.
A FIDESZ nagy fontosságot tulajdonít a magyar-magyar párbeszédnek – ezt Vekov Károly és Mátis Jenő kérdésére fejtették ki a vendégek, jelezve, hogy pártjuknak van távlati összmagyar-elképzelésük. Emlékeztettek, hogy a tavalyi pápai magyar-magyar csúcs is FIDESZ-kezdeményezés volt. A németekkel ellentétben a magyar politikai elit úgy döntött, hogy a környező országokból nem gyűjti jelenlegi területére a nemzetet, fel kell hát készülni a szétszakítottságra hosszú távon. Ebből a problémából azonban nem akarnak választási tőkét kovácsolni – nem is lehet, mert a jelenlegi magyarországi közhangulat a környező országokban élő magyarsággal való törődést nem díjazza, hanem bünteti. Ez válasz is volt egy másik kérdésre: nyugodjunk meg, a kampányban nem fognak odaát olyasmiket mondani, amik miatt itthon szenvednünk kell. Ugyanakkor azt is remélik, hogy nem válik be Eckstein-Kovács Péter, a fórumon jelen lévő szenátor aggodalma, hogy csökken az RMDSZ iránti érdeklődés a magyarországi politikusok részéről, miután az kormánytényező lett. Újvári Ferenc kérdésére pedig, hogy nem lett volna-e üdvösebb, ha 1994-ben a politikai hatalomba visszatérő baloldalt nem legitimálják parlamenti jelenlétükkel, Németh Zsolt az ellenzék aktív szerepére hivatkozott, Tirts Tamás pedig arra emlékeztetett, hogy az ellenzék egymillió választópolgára a politikától való visszavonulást nem vette volna jó néven.
A találkozó után lapunk kérdésére válaszolva Németh Zsolt elmondta, hogy erdélyi útjuk során másutt nem terveznek polgári fórumot, viszont szeretnének találkozni Sepsiszentgyörgyön Birtalan Ákos miniszterrel. A kolozsvári fórum előtt találkoztak Takács Csaba ügyvezető elnökkel, valamint Verestóy Attila szenátusi és Varga Attila képviselőházi frakcióvezetővel. A megbeszélés jó hangulatban zajlott le, kölcsönösen kiemelték annak jelentőségét, hogy az RMDSZ nemcsak a kormánykoalíció, hanem az ellenzék pártjaival is kapcsolatot tart.