Felmérés óvóbácsi-képzésről


Végre egy hiteles szociológiai munka! Magyari Nándor László egyetemi tanár munkaközössége kimutatta, hogy a magyar nemzetiségű egyetemi hallgatók jelentős része nem tartja szükségesnek az önálló Bolyai Egyetemet.
Adatokkal még nem rendelkezünk, a felmérés módszertanát sem ismerjük, egyet azonban máris leszögezhetünk: nincs miért kételkednünk a közvélemény-kutatás vonatkozó eredményében. Teljesen mellékes, hogyan tették fel a kérdést, erre, avagy arra mutatott a tendencia. Választási kampányokban edzett felmérők, ha akarják, egy-egy „tudományosan” megkavart kérdéssel messzire el tudják húzni a mezőnyt kívánt irányba. Egyesek szerint például az RMDSZ alig 5 százalékos szavazótáborral rendelkezett Erdélyben, erre aztán a valóság úgy rácáfolt, hogy még Tulceába és Giurgiuba is jutott parlamenti tagunk. Most azonban másfajta jelenséggel állunk szemben.
Ezt a felmérést azért lehet elhinni, mert nélküle is tudjuk, hogy ez a helyzet. A mai magyar nemzetiségű egyetemi hallgató előtt lebegő kép az önálló Bolyai Egyetemről olyan, amilyennek Neptunfürdőn „kiharcolták” a magyar tannyelvű oktatás státusát a Babeş-Bolyai Egyetem keretében: tanító- és óvóbácsi-képzés. Ha nincs magyar nyelvű felsőfokú jogász-, közgazdász-, mezőgazdász- és műszaki oktatás, és minden évben ki kell könyörögni a felvételi vizsga jogát anyanyelven, akkor várható annak a magatartásformának az elterjedése, hogy a középiskola magasabb osztályait románul járja ki a nebuló, ne legyen gondja a beilleszkedéssel. Aztán már a középiskolába is jobb a nemzetállam nyelvének a saját nyelvnél elmélyültebb ismeretével bekerülni, ezért az elemit is előnyösebb románul kezdeni. Akkor majd tanítóként sem érvényesíthető a Bolyai Egyetemen szerzett tanári oklevél, marad tehát az óvoda. Egy darabig...
Nemcsak a kilátástalanság, hanem a múlt és a jelen sem segít az egészségesebb Bolyai-kép kialakításában. Diákjaink alig ismerik a Bolyai Egyetem történetét, és azt a hiányos ismeretet is sekélyesíteni igyekeznek azok, akik lebeszélnek a nosztalgiázásról, mondván, hogy azt az intézményt nem lehet ugyanúgy visszaállítani. Tökéletesen így van! Nem kell visszaállítani a marxista-leninista katedrát és a szocialista-realista magyar irodalomtörténetet. Ellenben feltétlenül be kellene vezetni az elektronikai és a kibernetikai tanszéket. A számítástecnikusok számára szoros kapcsolatot kell létrehozni a bukaresti kollégákkal, hogy a budapesti kutatási eredmények ún. gyorsfordítással jussanak tovább, megoldva bizonyos térségbeli sajátosságot. Például: Magyarországon kidolgozott román helyesírási és elválasztási szövegszerkesztő program ne a-ból képzett â-vel jusson el a Humanitas Kiadóhoz, mert ott nem tértek vissza az aktuális szabályra. Konzervatívok, mit csináljunk. Ezen könnyűszerrel segíthetne a Bolyai Egyetem körül kialakuló szakembergárda.
Ez csak egy a szakmai vonatkozású példák közül, de a Bolyai Egyetemnek jogi szempontból is másnak kell lennie, mint elődjének, hogy Iliescu akkor se asszisztálhasson másodszor felszámolásánál, ha véletlenül újraválasztják. A baj csak az, hogy felmérőink két közvélemény-kutatás között nem azzal foglalkoznak, hogy milyennek kellene lennie az új Bolyai Egyetemnek, hanem azzal, hogy milyen jól megfelel az adott keret. Lehet. Ők vannak benne, ők tudják, hogyan érzik magukat. De szintén hiányos történelemismeretre vall, hogy nem teszik fel maguknak a kérdést: mi lesz, ha az európai rektort egy délkeleti váltja fel? Miután Ceaușescu és Iliescu egyesítette a két kolozsvári egyetemet, volt időszak, amikor a magyar filológusoknak románul kellett megírniuk államvizsga-dolgozatukat. Magyarból, természetesen.
Végezetül van egy javaslatom. Megspórolnék a jövő századnak egy költséges közvélemény-kutatást. Arra a kérdésre, hogy kellenek-e nemzetiségi, nemzeti, kontinentális stb. egyetemek, a megkérdezettek úgy válaszolnának, hogy szó sincs róla, elég a munka közös nyelvén tanulni. Ha így haladunk tovább. Hogy aztán melyik lesz a munka közös nyelve, az orosz, az amerikai, vagy a kínai, sajnos, erre a kérdésre csak tudományos felmérés adhat választ.