Hasáb


• Február 2: II. János Pál pápa megfeddi a mocskosszájú magyarokat címmel a bukaresti Adevărul vezető helyen közli a pápa levelét, amelyben nagyon odamond a káromkodó magyaroknak. A szerkesztő meg is kommentálja a levelet, mindenben igazat adva a pápának, kifejezve elismerését a levél tartalmát illetően.
• Február 3: A bukaresti Adevărul eldugott helyen magyarázza bizonyítványát. Ezek szerint az előző nap közölt pápai levélről nem tudták, hogy annak apokrif jellege van. Aki nem tudja, hogy milyen az apokrif írás, legyint egyet és azt mormogja: mindegy, hogyan írta a pápa azt a levelet, jó, hogy odamondott a magyaroknak.
• Február 5: A Renasterea Bănăteană szintén teljes terjedelmében és az apokfrif jelleg megemlítése nélkül közli a „pápai levelet”, II. János Pál aláírással. Nemsokára a Besztercei Răsunetulban is megjelenik az állítólagos vatikáni levél. A vidékiességnek ebben a produktumában nem futja kommentárra, csak egy alcímre: Sarokba állították a magyar arcátlanságot. A bukaresti Adevărul nyomában kullogó testvérlapok úgy látszik nem vették észre a hibaigazítást.
• Az apokrif (nem hiteles) pápai levelet Szeifert Ferenc plébános írta és alá is írta, bevezetőjében kiemelve az írás jellegét. Amikor az Új Magyarországban közölte, álmában sem gondolhatott arra, hogy valahol a világon valóságos pápai levélnek fogják tekinteni finom iróniájú szatíráját.
Mi ez? Tudatos félrevezetés? A magyarság gyalázása bármi áron, még a csúfos leégés, lelepleződés árán is? Vagy általános műveletlenséggel társuló ostobaság? Ha egyedüli eset volna, azt mondanánk, véletlen is lehet, meg sietség, napilapi kapkodás stb.. De...
• Február elsején büntetni kezdik a közlekedési rendőrök azokat a gépkocsivezetőket, akik nem tudják felmutatni az adóhivatalban már nem kötelezően befizetendő, de a hatóságok által megkövetelt biztosítási szelvényt.
• Február 2-án vissza mindent, mert még nem határozták meg a nem kötelező biztosítás kötelező összegét.
• Február 3-án mondják, hogy hosszadalmas a gomba módra elszaporodó biztosító társaságok felhatalmazása, ezért a törvény alkalmazását elhalasztják márciusig.
• Február 5: Bejelentik, hogy az adóhivatal többé nem inkasszálja a biztosítást. Ezért hosszú sorok alakulnak ki a biztosítótársaságok előtt. Tehát mégis megbízták a biztosítókat.
• Február 6: Mégis büntetnek a közlekedési rendőrök, ha valakit rajtakapnak, hogy biztosítás nélkül furikázik, de a rendőrfőkapitányság megnyugtat, hogy még csak enyhén, megelőzően büntetnek, nem alkalmazzák az 50 000-től 200 000 lejig terjedő bírságot.
• Február 8: Az adóhivatal mégis beveszi a biztosítási díjat, úgy mint tavaly, mintha február 1-jétől nem volna érvényben új biztosítási törvény.
Mindezek szellemében esdekelnénk a Vatikánnál: az enyhébb, a megelőző intést alkalmazza, tekintettel arra, hogy nem bizonyítható a pápa rosszindulatú rágalmazása. Ennyire futja a jelenlegi hatalom szellemi erejéből: nem tudja a bal kéz, mit cselekszik a bal.... (nem írjuk ki, nehogy mi is kapjunk egy apokrif levelet).